Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
   

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

- цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкт інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» (1996) І. і. на тер. України можуть здійснюватися у вигляді: конвертованої іноз. валюти, нац. валюти, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, ін. цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті, грош. вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті; будь-яких прав інтелектуальної власності, прав на здійснення госп. діяльності, включаючи права на користування надрами і використання природ, ресурсів; ін. цінностей.

Формами здійснення І. і. є: часткова участь у спільних підприємствах або придбання частки діючих підприємств, створення підприємств, що повністю належать іноз. інвесторам, філій та ін. відокремлених підрозділів іноз. юрид. осіб; придбання у власність укр. діючих підприємств, нерухомого чи рухомого майна, ін. майнових прав тощо. І. і. можуть здійснюватися на основі концесійних договорів, контрактів про вироб. кооперацію, спільне виробництво та ін. види спільної інвест. діяльності. Важливою передумовою іноз. інвестування є держ. реєстрація І. і. та договорів (контрактів) про спільну діяльність за участю іноз. інвестора, яка здійснюється урядом АР Крим, обласними, Київ, та Севастоп. міськими держ. адміністраціями у порядку, що визначається КМ України. Відносини, пов'язані з І. і. на тер. України, регулюються Законом «Про режим іноземного інвестування», ін. законод. та підзакон. нормат. актами про оподаткування, зовнішньоекон. діяльність, митне і валютне регулювання тощо, а також міжнар. договорами України.

Літ.: Нагребельний В. П. Держ. управління іноз. інвестуванням в Україні. В кн.: Реформування держ. управління в Україні: проблеми і перспективи. К., 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази