Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБЛАСТЬ ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО
   

ОБЛАСТЬ ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО

- адм.-тер. одиниця у Рос. імперії. Утв. 1870 на землях Донського козац. війська, яке виникло в серед. 16 ст. у басейні Середнього і Нижнього Дону та його притоки, на тер. сучасних Ростовської, частини Волгоградської обл. і Краснодарського краю РФ, пд. частини Донецької та сх. частини Луганської обл. України. Соціальну основу О. В. Д. становили козаки, вихідці з укр. та рос. селянства, які свого часу колонізували землі в середній і нижній течії Дону з притоками. Значну частину донських земель з самого початку становили переселенці з України (черкаси), які заснували в 16 ст. головне місто — Черкаськ (з 1805 — Новочеркаськ). Селилися станицями. Починаючи з 40—50-х рр. 17 ст. укр. колонізація Дону набула стабільного, постійного та безперерв. характеру. Вона відчутно вплинула на побут, культуру, мову, традиції, прав, уклад О. В. Д.

До кін. 17 — поч. 18 ст. Військо Донське користувалося певною автономією у сфері внутр. управління, зовн. зносин і судочинства. Його політ, устрій мав дем. характер. Найвищим органом влади був козачий круг, який збирався у Черкаську. У ньому брали участь козаки найближчих до центру містечок і станиць. При вирішенні кардинальних для всього війська питань, до участі у козачому крузі залучалися представники від усіх, навіть найвіддаленіших станиць. До компетенції козачого круга належали питання війни та миру, ведення переговорів з царськими або іноз. послами, вибори посад, осіб, у т. ч. тих, хто здійснював найвищу викон. владу, — військ, отамана, військ, осавула та двох військ, дяків. На козачому крузі ухвалювалися обов'язкові до виконання закони, на основі яких відбувалося судочинство. В результаті правотв. діяльності козачого круга і розвитку норм звичаєвого права на території Війська Донського склалася система особливого козачого військ, права. Військо Донське не мало сталих кордонів. Пост, війни з Туреччиною і Кримським ханством не давали можливості чітко визначити пд. рубежі. Пн. та сх. землі донських козаків поступово приєднувалися до Рос. імперії. Зх. кордони були предметом тривалих суперечок з Військом Запорізьким. їх встановили по річці Кальміус тільки після ген. межування, що відбулося під егідою рос. уряду в 30—40-х рр. 18 ст. Межі Війська Донського вперше були затверджені Жалуваною грамотою 1792 і зберігалися без змін до 1887, коли до території О. В. Д. було приєднано Рост. повіт, Катериносл. губернію і Таганрозьке градоначальство. На поч. 18 ст. Військо Донське втратило право на зовн. зносини. Рос. уряд повністю скасував його самоврядування, ліквідував виборність посад (з 1718 — отаманів, а з 1754 — військ, старшини). У військ, відношенні з 1721 Військо Донське підпорядковувалося Військовій колегії.

Адм.-тер. одиницею донський край став, по суті, в кін. 18 ст., коли він почав іменуватися «Землею Війська Донського». Військ, владу було відділено від цивільної. 1802 О. В. Д. поділено на 7 округів.

В соціальній системі Рос. імперії донське козацтво поступово перетворювалося на корпоративний, привілейований стан. Старшину було зрівняно в правах з офіцерами рос. армії і в 1798—1800 включено до складу дворянства. Регламентувався порядок проходження військової служби. Було утв. 80 кінних полків, строк служби становив 30 (з 1875 — 20) років з власною зброєю і двома каньми. Військо Донське брало участь у всіх війнах, що їх вела імперія, і використовувалося для придушення нар. заворушень та антиуряд. виступів. Після Лют. революції 1917 в Росії О. В. Д. розглядалася як суб'єкт майб. федерації, що передбачалася на уламках Рос. імперії. У 1918-19 значна частина Війська Донського активно підтримала отамана П. М. Краснова, генералів А. І. Денікіна, П. М. Врангеля у боротьбі проти більшовиків. Після встановлення рад. влади на Дону донське козацтво як окр. стан було юридично і фактично ліквідоване. Відтоді О. В. Д. як адм.-тер. одиниця припинила існування. На поч. 1920 замість неї було утв. Донську обл. (існувала до 1924) РСФРР. Пд.-зх. райони колишньої О. В. Д. пізніше увійшли до складу Донецької та Луганської областей України.

Літ.: Лишин А. А. Акты, относящиеся к истории войска Донского. Новочеркасск, 1894; Из истории Дона (XVII-XX вв.), в. 1. Ростов-на-Дону, 1956; Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII в. Ростов-на-Дону, 1961; История Дона с древнейших времен до Вел. Октябр. соц. революции. Ростов-на-Дону, 1965; Воскобойников Г. Л., Прилепский Д. К. Казачество и социализм. Ростов-на-Дону, 1986.

В. Т. Окіпнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази