Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
   

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

— вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділи праці, який є одним з найважливіших проявів процесу усуспільнення праці. М. п. п. виявляється в спеціалізації окремих країн на виробн. певних видів пром., с.-г. та ін. продукції, зумовлює госп. зближення народів. М. п. п. виникає тоді, коли продуктивні сили переростають рамки однієї країни і утворюється світове господарство. Конкретним проявом такого поділу є світовий ринок. М. п. п. зароджується і розвивається за капіталізму. Нової найвищої форми М. п. п. набуває лише після утворення світової системи соціалізму. Формування М. п. п. відбувається внаслідок усуспільнення виробництва, яке переростає нац. рамки і перетворюється на інтернаціональний процес, коли всі міжнар. відносини і навіть "вся внутрішня організація народів... є виразом певного виду поділу праці" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 27, с. 390). Визначальною умовою М. п. п. є зростання продуктивних сил суспільства, причому вирішальну роль в його поглибленні відіграють розвиток і диференціація знарядь виробництва. Перехід до комплексної механізації і автоматизації виробництва спричинює відокремлення цілих галузей виробн., що позитивно впливає на поглиблення спеціалізації та кооперування виробництва. Потреба в міжнар. спеціалізації особливо посилюється за умов науково-технічної революції, оскільки в рамках окремих країн неможливо випускати в масових масштабах всю постійно зростаючу номенклатуру сучасної промислової продукції.

В свою чергу, М. п. п. сприяє розвиткові продуктивних сил, зростанню продуктивності праці. ефективнішому використанню знарядь праці та впровадженню високопродуктивного спеціалізованого устаткування, підвищенню ефективності виробн., що вимагає науково обґрунтованої спеціалізації та кооперування між країнами. Поглиблення М. п. п. нерозривно пов'язане з науково-технічним прогресом. Зростання й поглиблення М. п. п. впливає на розвиток виробничих відносин, які визначають його форму й характер. Існує міжнародний капіталістичний поділ праці, який грунтується на пануванні приватної власності на засоби виробн., характеризується підпорядкуванням економічно слаборозвинутих країн імперіалістичним д-вам. Йому притаманні антагоністичні суперечності. Новий тип міжнародного соціалістичного поділу праці і світового г-ва з властивим йому ринком базується на сусп. власності на засоби виробн., характеризується згуртованістю і об'єднанням країн соціалістичної співдружності, всебічним поєднанням нац. інтересів з інтернаціональними і завданнями всієї співдружності; виступає могутнім прискорювачем інтернаціоналізації госп. життя.

М. П. Панченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази