Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСТОБУДУВАННЯ
   

МІСТОБУДУВАННЯ

- комплекс екон., орг., інж.-тех., екол., правових та ін. заходів, спрямованих на створення і підтримання повноцінного середовища для проживання людей і задоволення їхніх матеріальних, соціальних, культурних та духовних потреб. Відповідно до зак-ва України містобуд. діяльність включає прогнозування розвитку та планування території, проектування, буд-во і реконструкцію об'єктів житл.-цивільного, вироб. призначення, спорудження ін. об'єктів, реконструкцію арх. комплексів і ансамблів, створення інж і трансп. інфраструктури тощо. Суб'єктами М. є держ. органи, органи місц. самоврядування, гр-ни та юрид. особи України, а також іноз. держав. До об'єктів М. належать тер. України та тер. її адм.-тер. одиниць; функц. зони цих одиниць (виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культур, і природ, спадщини та ін.); будинки і споруди та їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.

Осн. правовим актом, що визначає юрид., екон., соціальні та орг. засади містобуд. діяльності, є Закон України «Про основи містобудування» (1992), спрямований на формування оптимального життєвого середовища, рац. природокористування та збереження культур, спадщини. Сусп. відносини у сфері М. регулюються також значною кіль-і тю актів адм., цив., госп., зем., екол. та ін. галузей зак-ва. Юрид. відповідальність за порушення містобуд. зак-ва встановлена Законом України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» (1994).

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази