Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНСТАНЦІЯ СУДОВА
   

ІНСТАНЦІЯ СУДОВА

(лат. - безпосередня близькість, наполегливість) — ланка суд. системи України з відповідними процесуальними повноваженнями, що залежать від стадії суд. процесу. У цив. і крим. процесі розрізняють суди першої, касаційної (другої) і наглядової інстанцій. Суд першої інстанції — це суд, який здійснює докладне дослідження доказів з метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин справи і виносить вирок, рішення, ухвалу чи постанову. Під час суд. слідства у цив. процесі суд першої інстанції заслуховує пояснення позивача, відповідача та третіх осіб, оголошує письм. докази, оглядає речові докази, заслуховує висновки експерта судового і органів державного управління, думку громад, орг-ції чи труд, колективу і виносить рішення, ухвалу чи постанову, а в крим. процесі — допитує підсудного, потерпілого, свідка, експерта, призначає експертизу, оглядає речові докази і письм. докази, провадить ін. суд.-слідчі дії і виносить вирок, ухвалу чи постанову. Як суди першої інстанції цив. і крим. справи розглядають районні (міські) суди, ВС АР Крим, міжобласний суд, обласні, Київський і Севастоп. міські суди, ВС України, військ, суди гарнізонів, регіонів і Військ.-Мор. Сил України.

Розгляд цив. справ у всіх судах першої інстанції відбувається у складі трьох суддів або суддею одноособово (ст. 16 Цивільного процесуального кодексу України). Крим, справи розглядаються, як правило, суддею одноособово. Крим, справи про злочини, за які законом передбачено можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, розглядаються у суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Крим, справи про злочини, за які передбачено можливість призначення покарання у вигляді смертної кари, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів (ст. 17 Кримінально-процесуального кодексу України).

У системі арбітражних судів є суди першої і наглядової інстанцій. Судами першої інстанції є арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя та арбітражний суд АР Крим, а також Вищий арбітражний суд України (ст. 13, 14 Арбітражного процесуального кодексу України). Розгляд справ в арбітражному суді здійснюється суддею одноособово, а при вирішенні складних спорів — колегіально у складі трьох суддів (ст. 70 АПК). Суд заслуховує представників позивача і відповідача та ін. осіб, які беруть участь у суд. засіданні (ст. 74 АПК).

В адм. процесі судами першої інстанції є районні (міські) суди (ст. 213, 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Причому постанова районного (міського) суду (судді) про накладення адм. стягнення є остаточною і оскарженню у порядку провадження у справах про адм. правопорушення не підлягає, за винятком випадків, передбачених чинним зак-вом (ст. 287 КпАП).

Касац. (друга) інстанція - це суд, який розглядає справу за касаційними і окр. поданнями прокурора та касаційними і окр. скаргами ін. учасників цив. чи крим. процесу на вироки, рішення, ухвали і постанови суду першої інстанції, які ще не набули чинності. Касац. інстанціями є суд. колегії у цив. і крим. справах ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастоп. міських судів, ВС України, а також військ, суди регіонів, Військ.-Мор. Сил і Військ, колегія ВС України. Справи в касац. інстанції розглядаються колегіально у складі трьох суддів.

Наглядова інстанція — це суд, який розглядає цив. чи крим. справу за протестами Голови ВС України, Ген. прокурора України та їх заступників, голів ВС АР Крим, обласних, Київ, і Севастоп. міських судів та їх заступників, голів військ, судів регіонів і Військ.-Мор. Сил України та їх заступників, прокурорів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняних до них прокурорів та їх заступників на вироки, рішення, ухвали і постанови судів першої, касаційної і нижчої наглядової інстанцій, які вже набули чинності.

Наглядовими інстанціями є: президії ВС АР Крим, обласних, Київської і Севастоп. міських судів, Суд. колегія у цив. справах та Суд. колегія у крим. справах ВС України, військ, суди регіонів і Військ.-Мор. Сил України, Військ, колегія ВС України, Пленум ВС України (ст. 330 ЦПК, ст. 388 КПК). Розгляд справ у порядку нагляду відбувається колегіально у складі не менше трьох суддів. Наглядовими інстанціями в арбітраж, процесі є: голова арбітраж, суду АР Крим, голови арбітраж, судів областей і міст Києва і Севастополя та їх заступники, суд. колегія, президія і пленум Вищого арбітраж, суду України (ст. 5—19 Закону «Про арбітражний суд», 1991; ст. 92-99 АПК). Див. також Адміністративне провадження, Апеляційне провадження, Суд першої інстанції, Судове провадження, Судочинство. Літ.: Арбітраж, процес. Зак-во та практика. К., 1993; Коваль Л. В. Адм. право України. К., 1994; Штефан М. Й. Цив. процес. К., 1997; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази