Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
   

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

- комплексне вивчення док-тів (проектів, технол. регламентів, інвест. програм тощо), а також діючих об'єктів та пов'язаних з ними небезпечних для життя людини актів на відповідність вимогам сан.-гіг. норм. Відносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням С.-г. е., регулюються Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), Тимчас. порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи (затв. МОЗ України 9.Х 2000) та ін. нормат.-прав. актами.

Держ. С.-г. е. передбачає: визначення безпеки госп. та ін. діяльності, умов праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно впливають або можуть вплинути на здоров'я населення; оцінку повноти та обгрунтованості сан. і протиепідемічних заходів; оцінку можливого негат. впливу небезпеч. факторів, пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня створюваного ними ризику для здоров'я населення. Держ. С.-г. е. підлягають: проекти міждерж., нац., регіон., місц. і галуз. програм соціально-екон. розвитку; інвест. проекти і програми у випадках і порядку, встановлених зак-вом; схеми, передпроектна документація, що стосується район, планування і забудови нас. п., курортів тощо; проектна документація на відведення зем.

ділянок, тех.-екон. обгрунтування і розрахунки, проекти буд-ва, розширення, реконструкції об'єктів будь-якого призначення; проекти нор-мат.-тех., інструкційно-метод. документації, що стосується здоров'я і середовища життєдіяльності людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей; документація на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; діючі об'єкти, в т. ч. військового та оборон, призначення. Проводиться держ. С.-г. е. експерт, підрозділами закладів санітарно-епідеміологічної служби України а в особливо складних випадках — комісіями, що утворюються головним держ. сан. лікарем. До проведення державної С.-г. е. можуть залучатися (за їх згодою) фахівці наук., проект.-конструктор. та ін. установ і організацій незалежно від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти міжнар. орг-цій. Рішення про необхідність і періодичність проведення держ. С.-г. е. діючих об'єктів приймається відповід. посадовими особами держ. сан.-епідеміол. служби. Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть залучатися до проведення держ. С.-г. е., встановлює головний держ. сан. лікар України. У висновку щодо результатів держ. С.-г. е., який затверджується відповід. головним держ. сан. лікарем, міститься опис ознак об'єкта експертизи, висновок (позитивний чи негативний) про відповідність об'єкта експертизи вимогам санітарного законодавства (сан. норм), вимоги стосовно об'єкта експертизи — критерії безпеки та умови використання, з якими має ознайомитись і які зобов'язується виконувати замовник — власник об'єкта експертизи і які є предметом держ. сан.-епідеміол. нагляду.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази