Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛУЧИЦЬКИЙ
   

ЛУЧИЦЬКИЙ

Іван Васильович [2(14).VI 1845, м. Кам'янець-Подільський, тепер Хмельн. обл. — 22.УІІІ 1918, Київ]—укр. історик, чл.-кор. Петерб. АН з 1908. Закін. 1866 істор.-філол. ф-т Київ, ун-ту. Працював у ньому: приват-доцент, а з 1877 (після захисту докт. дис. «Католицька ліга та кальвіністи у Франції») — професор. Брав активну участь у роботі Істор. т-ва Нестора-літописця. На поч. 90-х рр. 19 ст. утворив наук, гурток «брод-ників», члени якого ставили собі за мету поєднання наук, і громад, діяльності, продовжуючи тим самим ідеї кирило-мефодіївців та учасників «Старої громади». З 1877 — гласний Київ, міської думи. Був також земс. гласним, а у Полт. губ. — почес. мировим суддею Золотоніського пов. Редагував київ, газети «Киевские отклики» та «Свобода и право». Належав до партії кадетів. Обраний до 3-ї Держ. думи 1907, переїхав до Петербурга. Брав активну участь у діяльності укр. громади в Думі, обстоював інтереси України. З 1908 викладав здебільшого на Вищих жін. курсах (Петербург). Ранні дослідження Л. присвячені історії франц. реліг. (гугенотських) війн 16 ст. та їх соціально-політ. значенню. Вивчав проблему впливу кальвінізму на франц. політ, історію. В кінці 70-х рр. 19 ст. почав досліджувати екон. історію землеволодіння і селянства, за результатами якої видав наук, працю «Історія селянської реформи у Західній Європі» (1878). Грунтовно цікавився місцем і роллю громади (як принципу організації селянства) в укр. селі.

Осн. праці: «Феодальна аристократія і кальвіністи у Франції» (1871), «Громадське землеволодіння в Малоросії» (1882). 1913 на честь 50-річчя наук, діяльності Л. обрано почес. членом Петерб. ун-ту і нагороджено премією Академії моральних та політ, наук (Париж).

ЛУЧИЦЬКИЙ І.В. - leksika.com.ua

Літ.: Бутенко В. Наука новой истории в России. «Анналы», 1922, № 2; Библиогр. указатель трудов И. В. Лучицкого и литературы о нем. В кн.: История и историки. Историогр. ежегодник 1981. М., 1985; Лучицьий Іван Васильович. В кн.: Українські архівісти, в. 1. Біобібліогр. довідник. К., 1999.

А К. Омельченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази