Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛОЖЕННЯ
   

ПОЛОЖЕННЯ

- 1) Форма підзаконного нормат.-правового акта переважно орг.-установчого або управлін. характеру. Є зведенням або зібранням правил у певній галузі держ., сусп. і госп. життя (П. про державну реєстрацію суб'єктів підприєм. діяльності 1998, П. про при-корд. режим 1998 та ін.) або таких, що закріплюють прав, статус держ. органу, підприємства, установи, організації (П. про МВС України 2000, П. про спеціаліз. вчені ради 2000 та ін.). П. також регламентують: порядок і умови присвоєння премій та почесних (спеціальних) звань (П. про спеціальні звання посадових осіб органів держ. податкової служби 1999, П. про Національну премію України ім. Тараса Шевченка 2001); питання дисципліни, дисциплінарної відповідальності окр. категорій служб, осіб (П. про дисципліну працівників залізнич. тр-ту 1993, П. про дисципліну працівників гірничих підприємств 2002 та ін.). Як правило, П. затверджуються відповід. актами уповноважених на те держ. органів. Так, П. про міністерство України і П. про державний комітет України затверджуються указами Президента України, П. про відділи і управління місцевих держ. адміністрацій — постановою КМ України, П. про відомчі відділи і управління — наказами керівників центр, органів викон. влади України. П. також затверджуються органами управління підприємств, установ, організацій.

2) Найменування структурної частини закону чи ін. нормат.-правового акта (загальні П., заключні П. закону, прикінцеві П., перехідні П. конституції тощо).

3) Певна теза, твердження, судження, міркування, висновок (П. закону, П. документа, П. статті, П. концепції, теоретичне П. та ін.).

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази