Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДМИВАННЯ, ПОШУК ТА КОНФІСКАЦІЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 1990
   

КОНВЕНЦІЯ ПРО ВІДМИВАННЯ, ПОШУК ТА КОНФІСКАЦІЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 1990

-міжнар.-правовий документ, прийнятий державами — членами Ради Європи (РЄ) 8.XI 1990 у м. Страсбурзі (Франція). Набула чинності 1 .IX 1993. Станом на 2000 учасницями Конвенції є 31 д-ва (в т. ч. Україна від 17.XII 1997). Конвенція складається з преамбули, 4 глав, 7 розділів та 44 статей. Як зазначено у преамбулі, метою Конвенції є досягнення тіснішої єдності членів РЄ, проведення спільної крим. політики, спрямованої на убезпеченння сусп-ва від тяжких злочинів, що стали зростаючою міжнар. проблемою. Розв'язання цієї проблеми потребує застосування сучасних і ефективних методів, до яких належить, зокрема, позбавлення злочинців доходів, одержаних незакон. шляхом. Конвенція закріпила поширення положень про боротьбу з відмиванням грошей на доходи не тільки від незакон. обігу наркот. засобів, психотроп. речовин і прекурсорів, а й від ін. видів організованої злочинності — тероризму, торгівлі зброєю тощо. У ст. 1 Конвенції дано визначення вживаних у ній термінів. Зокрема, зазначено, що «пре-дикатний злочин» — це будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, які можуть стати предметом злочину, передбаченого ст. 6 Конвенції.

У ч. 1 ст. 6 («Злочини, пов'язані з відмиванням доходів») визначено коло умисних діянь, які мають розглядатися нац. зак-вом держав — учасниць Конвенції як злочинні, а саме: а) перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така власність є доходом з метою приховування чи маскування незаконного походження власності або з ме тою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчиненні предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій; б) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом; в) набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом; г) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якого із злочинів, визначених відповідно до цієї статті. Україна ратифікувала Конвенцію із застереженнями. Змістом їх є:

1) п. 2 ст. 14 Конвенції (конфіскація засобів або доходів, набутих злочинним шляхом) застосовуватиметься лише за умови додержання конст. принципів і фундам. засад правової системи України;

2) центр, органами України, на які покладено повноваження згідно з п. 1 ст. 23 Конвенції (йдеться про органи, які відповідальні за надсилання доручених згідно з гл. II клопотань і відповідей на них, за виконання цих клопотань або їх передачу компет. інстанціям для здійснення), є М-во юстиції України (щодо суд. рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процес, дій під час розслідування крим. справ);

3) запити та підтверджуючі док-ти до них, згідно з п. З ст. 25 Конвенції (дана стаття передбачає «форму прохання і мови»), мають надсилатися в Україну разом з перекладом укр. мовою або однією з офіц. мов РЄ, якщо вони не складені цими мовами;

4) згідно з п. 2 ст. 32 (обмеження використання інформації, отриманої запитуючою стороною) Україна заявляє, що без її поперед, згоди інформація або докази, надані нею відповідно до гл. III Конвенції, не можуть бути використані або передані органам влади запитуючої сторони для проведення розслідування або суд. розгляду, не зазначеного у клопотанні.

Літ.: Музика А. А. Від ст. 229 КК України до нац. закону про відмивання грошей. «Наук, вісник Укр. академії внутр. справ». 1997. № 1.

А. А. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази