Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШРАГ
   

ШРАГ

Ілля Людвигович [псевд. Чернігівець; 23.VIII(4.IX) 1847, містечко Седнів, тепер смт Черніг. обл. — 11.IV 1919, Чернігів] — укр. правознавець і громад, діяч. Навч. (з 1866) на юрид. ф-ті Петерб. ун-ту; за участь у студ. заворушеннях у березні 1869 був виключений з третього курсу без права продовжувати навчання та із забороною жити в столицях і університ. містах. 1874 екстерном склав іспити за курс юрид ф-ту у Київ, ун-ті, а в березні 1875 здобув тут ступінь кандидата права. Працював присяжним повіреним при Черніг. окружному суді, обирався членом черніг. міської думи, повітового земс. зібрання і міської управи. 1878 став членом губ. земс. зібрання; у 1879—89 — заст. Черніг. міського голови. 1893 ініціював заснування черніг. «Громади», а 1896 — Черніг. архівної комісії (в травні 1903 став заступником її голови). Був актив, учасником ряду нац. об'єднань: Загальної укр. дем. орг-ції, Укр. дем. радик. партії, Т-ва укр. поступовців, Укр. партії соціалістів-федералістів та ін. Обстоював необхідність політ, автономії України.

Злет політ, кар'єри Ш. припав на роки рос. революції 1905—07. У лют. 1906 на з'їзді виборців Чернігівщини Ш. був обраний за списком партії кадетів до 1-ї Держ. думи, де згодом став головою укр. парлам. фракції (з травня до липня 1906). За підписання Виборзької відозви з протестом проти розпуску Держ. думи і закликом до громадян, непокори був засуджений

Шраг Ілля Людвигович  - leksika.com.ua

до триміс. ув'язнення, яке відбув у черніг. в'язниці в травні—серпні 1908. Після Лют. революції 1917 ПІ. обрали головою об'єднаного к-ту громад, орг-цій Чернігова, гласним міської думи, головою губ. викон. к-ту, головою черніг. окруж. суду, головою губ. осередку «Союзу українських автономістів-федералістів». Від квітня 1917 — член Укр. Центр. Ради. В червні—липні 1917 брав участь у роботі Комісії по складенню проекту Статуту автономії України. 1918 обраний почес. мировим суддею та почес. гласним Черніг. міської думи. Після гетьм. перевороту відійшов від громад.-політ. діяльності.

Ш. — автор праці «Селянські суди Владимирської і Московської губерній» (1877), циклу юрид.-публіцист. статей «Листи з Чернігівщини» (1892-95) та ін.

Літ.: Демченко Т. П., Курас Г. М. І. Л. Шраг — «славний укр. діяч». УІЖ, 1993, № 10; Шевченко В. М., Демченко Т. П. На терені українства.

В кн.: І. Л. Шраг. Док-ти і мат-ли. Чернігів, 1997; Верстюк В., Осташко Т. Діячі Укр. Центр. Ради: Бібліогр. довідник. К., 1998; Головченко В. І. Шраг Ілля Людвигович. В кн.: Держ., політ, та громад, діячі України. К., 2002; Демченко Т., Курас Г. Батько і син Шраги. «Молода нація», 2003, № 1.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази