Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕЯВКА В СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ
   

НЕЯВКА В СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ

- процес, підстава для прийняття відповід. висновків щодо осіб, які не з'явилися в суд. засідання, і відповід. суд. справи. За заг. правилом учасники суд. процесу в крим. справах (підсудний, захисник, потерпілий, цив. позивач, цив. відповідач та їхні представники), сторони й ін. особи, які беруть участь у цив. справах, свідки, експерти, перекладачі зобов'язані з'явитися за викликом суду (судді) в суд. засідання. Н. в с. з. можлива як з поважних, так і без поважних причин. Поваж, причинами неявки визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба та ін. обставини, які позбавляють осіб, викликаних у суд. засідання, можливості своєчасно з'явитися до суду. В разі Н. в с. з. у крим. справі підсудного суд (суддя) зобов'язаний відкласти розгляд справи і з'ясувати причини неявки. Коли підсудний не з'явиться без поважних причин у суд. засідання у справах, в яких його явка є обов'язковою, суд (суддя) може покласти на підсудного суд. витрати, спричинені його неявкою. Крім того, суд має право винести ухвалу, а суддя — постанову про привід підсудного і про заміну запобіж. заходу на більш суворий або про обрання запобіж-. заходу, якщо його не було обрано раніше (ст. 288 КПК України).

Розгляд справи при відсутності підсудного допускається лише у випадках: 1) коли він перебуває за межами України й ухиляється від явки до суду; 2) коли він просить розглянути без нього справу про злочин, за який не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, проте в цьому разі суд має право визнати явку підсудного обов'язковою, (ст. 262 КПК). Якщо в суд. засідання не з'явиться потерпілий, суд (суддя) вирішує питання про можливість розгляду справи за його відсутності. Коли за відсутності потерпілого, а якщо віїч є неповнолітнім, то і його закон, представника, неможливо з'ясувати всі обставини справи і захистити його права та законні інтереси, суд (суддя) відкладає розгляд справи (ст. 290). В разі Н. в с. з. без поважних причин потерпілий підлягає приводу через органи внутр. справ. За злісне ухилення від явки до суду потерпілий несе відповідальність за ч. 1 ст. 1853 КпАП України (ст. 72, 290). Розгляд крим. справи відкладається у разі Н. в с. з. свідків та експертів для з'ясування причин неявки і забезпечення їх явки. Як виняток, закон допускає можливість розгляду справи за відсутності свідка, явка якого з тих або ін. причин неможлива, з оголошенням його показань, даних на поперед, слідстві. Суд має право звільнити свідка, щодо якого здійснюються заходи безпеки, від обов'язку з'явитися у судове засідання за наявності письм. підтвердження показань, даних ним раніше. Якщо в суд. засідання не з'явиться прокурор або захисник і якщо неможливо замінити їх ін. особами, слухання справи відкладається (ст. 289). В разі неявки цив. позивача або представника його інтересів суд не розглядає цив. позову, але за потерпілим зберігається право заявити позов у порядку цив. судочинства. За клопотанням цив. позивача суд може розглянути цив. позов за його відсутності. Якщо позов підтримує прокурор або він заявлений підприємством, установою чи організацією, суд розглядає цив. позов незалежно від явки цив. позивача або його представника (ст. 291). Розгляд цив. справи відкладається у випадку Н. в с. з. однієї із сторін (позивача чи відповідача) або когось з ін. осіб, які беруть участь у справі, щодо яких немає відомостей про вручення їм повістки. Суд також може відкласти розгляд справи при неявці названих осіб, котрих в установленому порядку сповіщено про час і місце суд. засідання, з причин, визнаних судом поважними. У разі повтор, неявки в суд. засідання, незалежно від причин, позивача або відповідача, яким повідомлено в установленому порядку про час і місце суд. засідання, суд. розглядає справу за наявності у справі достатніх мат-лів про права і взаємовідносини сторін і якщо немає потреби заслухати особисті пояснення цієї особи.

За неявки без поваж, причин осіб, які беруть участь у справі (крім позивача, прокурора, адвоката) відсутність яких потягла відкладення розгляду справи, суд має право накласти штраф на них, а також на посад, особу підприємства, установи, організації, з вини якої не була забезпечена явка представника в суд. засідання.

У разі неявки позивача без поваж, причин або його повтор, неявки незалежно від причин суд залишає заяву без розгляду. В разі неявки в суд. засідання відповідача справа вирішується на підставі мат-лів, які є в ній. Відповідач притягується до відповідальності за ч. 1 ст. 1853 КпАП. Крім того, відповідач у справі про стягнення коштів на утримання (аліменти) в разі неявки в суд. засідання з причин, визнаних судом неповажними, може бути підданий штрафу або примус, приводу до суду (ст. 172, 174 ЦПК України). В разі неявки в суд. засідання у цив. справах свідків чи експертів суд виносить ухвалу про продовження суд. розгляду й одночасно вирішує питання про відповідальність цих осіб. Свідок, який не з'явився у суд. засідання без поваж, причин як у цивільній, так і в крим. справі, може бути підданий штрафу та примус, приводу через органи внутр. справ. За злісне ухилення від явки до суду свідок несе відповідальність за ч. 1 ст. 1853 КпАП (ст. 44 ЦПК і ст. 70, 292 КПК). Експерт і перекладач у разі злісного ухиляння від явки до суду несуть відповідальність за ч. 2 ст. 1853 КпАП (ст. 58 ЦПК і ст. 292 КПК). Про неявку без поваж, причин прокурора або адвоката суд повідомляє відповідні органи. При вирішенні госп. спорів госп. суд у разі нез'явлення у засідання представників сторін чи ін. учасників процесу відкладає розгляд справи. Якщо представник позивача не з'явиться на виклик у засідання і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору, госп. суд залишає позов без розгляду (ст. 77, 81 Госп. процес. Кодексу України).

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази