Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОДЗАЛЕВСЬКИЙ
   

МОДЗАЛЕВСЬКИЙ

Вадим Львович [28.ІІІ (9.ІУ) 1882, м. Тифліс, тепер Тбілісі, Грузія — 3.УІІІ 1920, Київ] — укр. історик, архівіст, громад, діяч. Закін. 1902 Миколаївське військ.-інж. уч-ще в Петербурзі, після чого служив військ, інженером у Києві. 1906 арештовувався за співробітництво у нелег. газеті київ, військ, орг-ції РСДРП «Голос солдата». В 1907— 11 — вихователь у 1-му Кадетському корпусі (Петербург), 1911-18 -керуючий справами і редактор видань Черніг. губ. архівної комісії. Одночасно — завідувач Музею укр. старожитнос-тей ім. В. В. Тарновського (черв. 1911 — 12) і секретар Черніг. дворянського депутського зібрання (квіт. 1912 — берез. 1918). Від травня 1917 — комісар з охорони пам'яток старовини та мист-ва Черніг. губ. жандарм, управління; врятував від загибелі його цінний архів. Влітку 1917 — військ, цензор. У грудні 1917 — березні 1918 — секретар Черніг. окружної комісії у справах виборів до Укр. установчих зборів. Із квітня 1918 жив у Києві, очолював вищі архівні установи України: Архівно-бібліот. відділ Гол. управління у справі мистецтв і нац. культури за гетьманату ?. П. Скоропадського; згодом — Архівну секцію Всеукр. к-ту охорони пам'яток мист-ва і старовини, Гол. арх. управління та Всеукр. гол. архів за рад. влади. Брав участь у роботі Комісії для розгляду питання про Держ. герб та печатку Укр. Держави (з листоп. 1918). У липні—вересні 1918 — секретар Комісії для вироблення законопроекту про заснування Укр.

МОДЗАЛЕВСЬКИЙ В.Л. - leksika.com.ua

АН у Києві. В АН очолив Комісію для складання біогр. словника діячів України, входив до Археогр. комісії, Комісії з охорони пам'яток культури і Комісії для виучування історії західно-руського та українського права ВУАН. Водночас від жовтня 1919 і до кінця життя — управитель канцелярії та викладач Укр. академії мистецтв. Був членом Черніг. і Полт. вчених архівних комісій, Істор. т-ва Нестора-літописця, Наук, т-ва ім. Шевченка у Львові, Укр. наук, т-ва у Києві та ряду ін. наук, громад, об'єднань. Автор праць з політ., соціальної, екон. та культурної історії Гетьманщини 17—18 ст., генеалогії, герал ьдики та мистецтвознавства.

Осн. праці: «Малоросійський родословник» (т. 1-4, 1908-14; т. 5, 1996), «Актові книги Полтавського городового уряду XVII ст.» (в. 1—3, 1912— 14), «Актова книга Стародубського городового уряду 1693 року» (1914), «Малоросійський гер-бівник» (1914, у співавт.), «Перший військовий підскарбій Роман Ракушка» (1919—1923), «Гути на Чернігівщині» (1926). Залишив «Щоденник», який охоплює 1896—1917 (з перервами).

Літ.: Отлоблин О. Микола Василенко й Вадим Модзалевський. «Укр. історик», 1966, № 3/4; Коваленко О. Б. В. Л. Модзалевський як історик України. УІЖ, 1972, № 4; Білокінь С. І., Коваль О. М. В. Модзалевський і архівна реформа в Україні (1918—1920 pp.). В кн.; Укр. архівознавство: історія, сучас. стан та перспективи: наук, доповіді Всеукр. конференції, ч. 1. К., 1997; Коваленко О. Модзалевський Вадим Львович.

В кн.: Укр. архівісти, в. 1. К 1999.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази