Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тил-тіл arrow ТИМЧАСОВИЙ РОБІТНЙЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ УРЯД УКРАЇНИ
   

ТИМЧАСОВИЙ РОБІТНЙЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ УРЯД УКРАЇНИ

— революц. уряд Рад. України. Створений 28.ХІ 1918 за постановою ЦК КП(б)У в Курську для керівництва революц. повстанським рухом трудящих мас України проти австро-нім. окупантів і бурж.-поміщицької гетьманщини, для відновлення влади Рад на тер. України, здійснення невідкладних соціально-екон. заходів та підготовки умов для скликання Третього Всеукраїнського з'їзду Рад. До складу Т. Р.-С. у. У. входили

В. К. Аверін, К. Є. Ворошилов, В. П. Затонський, Е. Й. Квірінг,

Ю. М. Коцюбинський, Артем (Ф. А. Сергєєв), М. І. Подвойський,

О. Г. Шліхтер, О. І. Хмельницький та ін. Маніфест Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України 1918 проголосив повалення влади гетьмана і відновлення влади Рад на Україні. Мобілізуючи всіх трудящих на збройну боротьбу проти бурж.-поміщицького ладу, інтервентів і бурж.-націоналістичної контрреволюції, Т. Р.-С. у. У. водночас проводив велику роботу по організації рад. органів влади на місцях, створенню військ. частин, по націоналізації підприємств, організації охорони здоров'я, утворенню волосних і сільс. комітетів бідноти, організації нар. освіти, продовольчої справи та ін. 25.І 1919 Т. Р.-С. у. У. видав Декларацію, в якій констатував успішний розвиток соціалістичної революції та повсюдне відновлення влади Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, накреслював широку програму соціалістичного будівництва, вказував на необхідність зміцнення єдності трудящих України з рос. народом і об'єднання Укр. Рад. Республіки з Рад. Росією на засадах соціалістичної федерації. Політ., матеріальна та військ. допомога укр. народові, подана рос. народом, ЦК РКП(б) і Раднаркомом РРФСР на чолі з В. І. Леніним, була вирішальним фактором остаточного розгрому австро-нім. та англо-франц. інтервентів, бурж.-поміщицької гетьманщини і петлюрівської Директорії в кінці 1918 — на початку 1919. 3-й Всеукраїнський з'їзд Рад (6—10.ІІІ 1919) висловив

Т. Р.-С. у. У. повне довір'я, цілковито схвалив його внутр. і зовн. політику і ухвалив, що Рад. уряд України надалі буде називатися Робітничо-Селянський уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Б. М. Бабій.

 

Схожі за змістом слова та фрази