Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗУНР (ДСЗУНР), РАДА ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ
   

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРІАТ ЗУНР (ДСЗУНР), РАДА ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТАРІВ

— вищий викон. орган держ. влади (уряд) Західноукраїнської Народної Республіки. Перший його склад сформований як тимчас. орган у Львові 9.ХІ 1918 Українською Національною Радою, був відповідальний перед нею. Згідно з «Тимчасовим Основним законом про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії» від 13.XI 1918 ДС ЗУНР та Укр. Нац. Рада мали діяти до скликання Установчих зборів. Правовий статус ДС ЗУНР законодавчо не було чітко визначено, але з аналізу нормат. актів ЗУНР випливає, що він фун кціонував як вищий викон.-розпорядчий орган д-ви. За характером повноважень ДС ЗУНР був органом заг. компетенції, а за способом ухвалення рішень — колегіальним органом. ДС ЗУНР підлягали всі органи адм. влади на місцях (про це йшлося у § 3 закону «Про тимчасову адміністрацію областей Західноукраїнської Народної Республіки» від 16.XI 1918). ДС ЗУНР складався з Голови (Президента) і державних секретарів, які очолювали 14 галузевих секретарств (міністерств). До складу першого уряду, очоленого К. Левицьким (він також тимчасово виконував обов'язки держ. секретаря фінансів), увійшли: Л. Це-гельський (внутр. справи), В. Панейко (зовн. справи), Д. Вітовський (військ, справи), С. Голубович (юстиція), Я. Литвинович (торгівля та пром-сть), С. Баран (земельні справи), І. Мирон (шляхи), О. Пісецький (пошта й телеграф), А. Чернецький (праця і громадська опіка), І. Куровець (суспільне здоров'я), О. Барвінський (віросповідання; виконував тимчасово ще й обов'язки держ. секретаря освіти), І. Макух (громад, роботи). До держ. секретарства було прирівняно харчовий відділ, який очолював С. Федак. За парт, складом перший ДС ЗУНР був коаліційним: 8 держ. секретарів належали до національно-демократичної партії, 2 — до радикальної, 1 — до соціал-демократичної, 1 — до християнсько-суспільної.

Присягу на вірність укр. народові й д-ві уряд склав 10.XI 1918. У програмній декларації уряду проголошено створення дем. д-ви, в якій не буде нац. поневолення та соціального гніту, де усім гр-нам забезпечуватиметься рівність перед законом; вибори всіх ступенів здійснюватимуться на основі загального, рівного, прямого, таємного і пропорційного виб. права. Передбачалося проведення зем. реформи, за якою поміщ. землі перейшли б у власність малозем. і беззем. селян. Метою роб. зак-ва проголошувалося встановлення 8-годинного роб. дня, соціальне забезпечення тощо.

У кінці лист. 1918 кількість секретарств було скорочено до 10. Водночас передбачалося утворити у складі уряду нові секретарства — польське, єврейське і німецьке. Після відставки на поч. грудня 1918 голови ДС ЗУНР К. Левицького новий уряд було доручено сформувати С. Голубовичу. Склад і програму другого уряду Укр. Нац. Рада схвалила 4.1 1919. Голова ДС ЗУНР був одночасно і держ. секретарем фінансів, а також торгівлі та пром-сті. Держ. секретарі: І. Макух (внутр. справи), В. Панейко (зовн. справи), Д. Вітовський (військ, справи; після його відставки — В. Курманович), О. Бура-чинський (судівництво), А. Артимович (освіта і віросповідання), М. Мартинець (зем. справи), І. Мирон (шляхи, пошта і телеграф), М. Козаневич (громад, роботи). Цей уряд можна охарактеризувати як коаліцію нац. демократів і радикалів за участю без-парт. фахівців. Такий склад ДС ЗУНР залишився до червня 1919, тобто до передання всієї влади в республіці диктаторові Є. О. Пе-трушевичу, який утворив уряд головноупов-новажених.

Літ,: Чубатий М. Держ. лад на Зх. області УНР. Л., 1921; Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920. Відень, 1922; Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А. Західноукр. Нар. Республіка. 1918-1923 р. Коломия, 1993.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази