Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 1972
   

ДЕКЛАРАЦІЯ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 1972

, Стокгольмська декларація 1972 — міжнар. документ, прийнятий Конференцією ООН з проблем навколишнього середовища, що відбулася у Стокгольмі 5—16.VI 1972. Спрямована на мобілізацію зусиль міжнар. співтовариства у справі розв'язання проблем навкол. середовища як на національному, так і міжнар. рівнях. Складається з преамбули і 26 принципів. У преамбулі зафіксовано значення вказаних проблем і заг. завдання щодо їх вирішення. Вихідним принципом Декларації є принцип права людини на гідні «умови життя у навколишньому середовищі». Забезпеченню цього права має сприяти рекомендована д-вам і міжнар. організаціям система заходів охорони навкол. середовища і рац. використання природ, ресурсів. До них належать: узгодження екон. і соціального розвитку з екол. вимогами; налагодження належного управління процесами природокористування; запобігання заподіянню шкоди навкол. середовищу; впровадження наук, засад в екол. сферу тощо.

Декларація закріпила суверенне право держав користуватися власними природ, ресурсами відповідно до нац. екол. політики, а також Статуту ООН і заг. принципів міжнар. права. Водночас у док-ті сказано, що д-ви несуть відповідальність за те, щоб екол. діяльність, здійснювана під їх юрисдикцією і контролем, не завдавала шкоди навкол. середовищу ін. держав або районам за межами дії нац. юрисдикції (п. 21). У Д. з н. с. 1972 зафіксовано також принцип міжнар. співробітництва держав з метою організації ефективного контролю, зменшення і усунення негат. впливів на навкол. середовище (п. 24). Країни мають також сприяти підвищенню ролі відповідних міжнар. організацій у справі поліпшення якості навкол. середовища (п. 25). На підставі рекомендацій, вироблених вищезгаданою конференцією, ГА ООН тоді ж, у 1972, створила Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) як орган ГА ООН, що здійснює нагляд за змінами стану довкілля, заохочує і координує міжнар. співробітництво у галузі охорони навкол. середовища.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази