Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗАЯВКА НА ВИНАХІД
   

ЗАЯВКА НА ВИНАХІД

- сукупність документів, необхідних для видачі патенту, який посвідчує право власності на винахід. Порядок подання заявки, визначення її пріоритету та процедура експертизи регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (1993). Заявка подається до Держ. к-ту України з питань науки та інтелект, власності особою, яка бажає отримати патент та має на це право (особисто або через представника). Дата пріоритету заявки визначається датою її подання до Держ. к-ту України з питань науки та інтелект, власності або, згідно з нормами Паризької конвенції про охорону промислової власності (1883), — до відповідного органу д-ви — учасниці цієї конвенції, за якою заявлено пріоритет.

3. на в. повинна стосуватись одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу) і має містити: заяву про видачу патенту України на винахід, опис і формулу винаходу, креслення (якщо на нього є посилання в описі) та реферат. Опис винаходу необхідно викладати у визначеному порядку і розкривати сутність винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець зазначеної галузі. Формула винаходу повинна виражати його суть, базуватися на описі, викладатись у визначеному порядку ясно і стисло. Реферат складається лише для інформ. цілей і не може братися до уваги з ін. метою, зокрема для тлумачення формули винаходу і визначення рівня техніки. Аналогічні вимоги діють щодо заявки на корисну модель. Після подання заявки Держ. к-т України з питань науки та інтелект, власності проводить спочатку її експертизу за форм, ознаками, під час якої визначається, чи належить заявлений об'єкт до таких, що можуть бути об'єктом винаходу, та відповідність заявки встановленим законом вимогам. У разі дотримання всіх вимог Держ. к-т надсилає заявнику повідомлення про можливість проведення експертизи заявки по суті, щоб визначити відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності. Експертиза може бути проведена за наявності клопотання, поданого протягом 3 років від дати подання заявки.

Під час проведення експертизи заявки по суті Держ. к-т має право запросити від заявника дод. матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, а також змінити формулу винаходу. Якщо за результатами експертизи буде визначено, що винахід, суть якого виражена у запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоспроможності, Держ. к-т надсилає заявникові рішення про видачу патенту. Якщо ж такої відповідності не буде визначено, то заявникові надсилається рішення про відхилення заявки.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази