Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЕРАТИВНІ (СПЕЦІАЛЬНІ) ПІДРОЗДІЛИ
   

ОПЕРАТИВНІ (СПЕЦІАЛЬНІ) ПІДРОЗДІЛИ

— структурна частина відповід. правоохоронних органів, яким згідно із Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992), «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (1993) і «Про боротьбу з корупцією» (1995) надано виключне право здійснювати гласні й негласні пошукові, розвід, та контррозвід. заходи з використанням операт. і операт.-тех. засобів у б-бі зі злочинністю, забезпеченні безпеки сусп-ва і д-ви. На тер. України здійснення оперативно-розшукової діяльності (ОРД) покладається на: Міністерство внутрішніх справ України — О. (с.) п. крим. та спец, міліції, по боротьбі з організ. злочинністю і корупцією; Службу безпеки України — О. (с.) п. розвідки, контррозвідки, військ, контррозвідки, захисту нац. державності, б-бі з корупцією і організ. злочинністю, операт.-тех., операт. документування внутр. безпеки, б-бі з тероризмом та захисту учасників крим. судочинства і працівників правоохор. органів; Державний комітет у справах охорони державного кордону України — підрозділи з операт.-розшук, роботи; Управління державної охорони — підрозділи операт. забезпечення охорони; Державну податкову адміністрацію України — О. (с.) п. податкової міліції; Державний департамент України з питань виконання покарань — операт.-режимні підрозділи. Ці підрозділи наділені правом не тільки здійснювати ОРД, а й проводити дізнання як форму поперед, розслідування крим. справ.

КПК України покладає на відповідні О. (с.) п. завдання: вжиття необхідних оперативно-розшук. заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили (ст. 103). Це передбачає, зокрема: виявлення док-тів і даних, що можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочин, діяльності; застосування операт.-тех. засобів, результати якого можуть бути доказами при провадженні дізнання і досуд. слідства, тощо. Згідно з чинним зак-вом у системі держ. органів, що здійснюють б-бу з організ. злочинністю, в МВС та Службі безпеки України створено О. (с.) п. по б-бі з організ. злочинністю і корупцією. Вони мають спец, повноваження щодо: виявлення, припинення організ. злочинності та запобігання їй; виявлення та припинення корупц. діянь, усунення їх наслідків; забезпечення відшкодування шкоди фіз. і юрид. особам, д-ві; запобігання виникненню організ. злочин, угруповань; встановлення та викриття корупц. зв'язків з держ. службовцями та посад, особами; виявлення і припинення правопорушень, вчинюваних учасниками організ. злочин, угруповань, та запобігання їм; запобігання легалізації коштів, здобутих злочин, шляхом; проведення операт. -розшук. заходів нейтралізації протидії з боку злочин, угруповань; усунення причин та умов існування організ. злочинності й корупції.

Літ.: Козаченко І. П. Операт.-розшук. діяльність як держ.-прав. форма б-би зі злочинністю. К., 1995; Дидоренко З. А., Кириченко С. А., Розовский Б. Г. Процес, статус ОРД в уголов. судопроизводстве. Луганск, 2000; Ре-гульський В. Л., Козаченко І. П. Прав., морально-етич. та орг. основи операт.-розшук. діяльності. Л., 2000.

І. П. Козаченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази