Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гіпом-глі arrow ГІСТЕРЕЗИС
   

ГІСТЕРЕЗИС

(грец. - відставання) - неоднозначна залежність зміни фізичної величини, яка характеризує стан або властивість тіла, від зміни фізичної величини, що характеризує зовнішні умови. Г. зумовлений необоротними змінами в тілі, які виникають від дії зовн. факторів, внаслідок чого тіло після припинення діяння на нього характеризується т. з. залишковими властивостями (залишковим намагніченням, електризацією, деформацією тощо). Г. спостерігається під час фіз. і фізико-хім. процесів і відповідно до цього наз. магнітним, діелектричним, пружним та ін. Магнітний Г.- відставання зміни намагніченості І феромагнетика від зміни напруженості Н зовн. магнітного поля. На мал. крива 1 відповідає залежності І від Н при первинному намагніченні. При Н = + Нm намагніченість досягає максимального значення Im" і при дальшому збільшенні Н не змінюється. Якщо Н зменшувати від +Нm до -Нm, залежність І від Н опишеться кривою 2. Величина I = IR при Н = 0 наз. залишковою намагніченістю, а величина Н - Нс, при якій І=0, - коерцитивною силою. При зміні Н від -Нm до +Hm залежність І від Н зображується кривою 3. Криві 2 і 3 утворюють т. з. петлю Г., площа якої пропорційна енергії, витраченій полем Н під час одного циклу перемагнічування. Діелектричний Г,- відставання зміни поляризації сегнетоелектрика від зміни напруженості зовн. еяектр. поля. За формою петля діелектричного Г. подібна до петлі магнітного Г. Пружний Г.-відставання зміни деформацій тіла від зміни напружень механічних. Літ.: Вонсовский С. В. Современное учение о магнетизме. М., 1953; Постников В. С. Внутреннее трение в металлах. М., 1974; Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоалектрические кристаллы. Пер. с англ. М.. 1965.

М. Д. Корніенко.

Гістерезис