Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
   

АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ

- сукупність підприємств та організацій, об'єднаних з метою спільного виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосп. продукції. Діяльність А. о. регулюється статутом (приймається зборами представників членів об'єднання) та чинним законодавством. А. о. є юрид. особою і діє на засадах повного госпрозрахунку та самофінансування. Підприємства й організації, що входять до його складу, здебільшого зберігають свою госп. самостійність і права юрид. особи. їхні відносини з А. о. будуються на засадах як членства, так і договорів. А. о. підлягає держ. реєстрації відповідно до Закону «Про підприємства в Україні» (1991). Вищим органом управління є рада, яка обирається уповноваженими представниками підприємств і організацій - членів А. о. До її складу входять ген. директор об'єднання — голова ради, його заступники, керівники підприємств і організацій, представники труд, колективів. Рада періодично звітує перед зборами уповноважених. Для операт. розгляду питань діяльності А. о. створюється президія ради. її рішення з важливих питань затверджуються радою А. о.

Осн. функції А. о. — організація в-ва сільськогосп. продукції, її переробка, зберігання та реалізація; забезпечення збалансованого розвитку всіх галузей об'єднання; впровадження досягнень науки, передового досвіду, сучас. техніки і технології у в-во; сприяння становленню ринкових відносин у галузі, розвитку селянських (фермерських) господарств; допомога у соціальній перебудові села тощо. Для здійснення зазначених функцій А. о. може створювати на засадах самоокупності виробничі сільськогосподарські, а також загот., торг., буд., трансп., пром. та ін. підприємства, реорганізовувати і ліквідовувати їх. Літ.: Агропром. комплекс; правові питання. К.. 1992; Аграрне право України. К., 1997. ІЗ. А. Павловичі

 

Схожі за змістом слова та фрази