Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ
   

ПЕНСІЯ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

- труд. держ. пенсія, що призначається у разі: настання інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату здоров'я, внаслідок каліцтва трудового або професійного захворювання; заг. захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства). Порядок призначення П. по і. регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення» (1991). П. по і. призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності. Зак-во про пенс, забезпечення передбачає два види П. по і. залежно від причин інвалідності: 1) П. по і. внаслідок труд, каліцтва або профес. захворювання; 2) П. по і. внаслідок заг. захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства). П. по і. внаслідок труд, каліцтва чи профес. захворювання призначаються незалежно від стажу роботи. Правом на таку пенсію наділені особи, які підлягають обов'язковому держ. соціальному страхуванню, тобто перебувають у труд, відносинах з підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності. Для призначення П. по і. внаслідок заг. захворювання необхідний певний стаж роботи на час настання інвалідності. Водночас особам, які стали інвалідами внаслідок такого захворювання в період роботи або після її припинення до досягнення 20 років, пенсії призначаються незалежно від стажу роботи. Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок труд, каліцтва, коли нещасний випадок, який її спричинив, стався (крім випадків протиправного діяння): при виконанні труд, обов'язків (у т. ч. під час відрядження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах підприємства або організації, хоча б і без спец, доручення; по дорозі на роботу або з роботи; на тер. підприємства, організації або в ін. місці роботи протягом роб. часу (включаючи також встановлені перерви), протягом часу, необхідного для приведення у порядок знарядь в-ва, одягу тощо перед початком або після закінчення роботи; поблизу підприємства, організації або ін. місця роботи протягом роб. часу (включаючи й встановлені перерви), якщо перебування там не суперечить правилам внутр. труд, розпорядку; при виконанні держ. або громад, обов'язків; при виконанні дій по рятуванню люд. життя, охороні держ., колект. та індивід, власності, а також по охороні правопорядку.

Осн. док-том для призначення П. по і. внаслідок труд, каліцтва є акт або ін. офіц. док-т про нещасний випадок, пов'язаний з в-вом. Акт складається за відповід. формою, визначеною Положенням про розслідування і облік нещасних випадків, профес. захворювань і аварій на в-ві (затв. КМ України 21.VIII 2001). До труд, каліцтва прирівнюється профес. захворювання, яке викликане виключно шкідливим впливом виробничих факторів, умов праці на організм людини, притаманних для певних виробництв і професій. Характер захворювання визначається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). Перелік профес. захворювань затверджений спец, постановою КМ України від 8.XI 2000. Він розроблений відповідно до ст. 14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1999). Висновок МСЕК про визнання захворювання професійним додається до заяви працівника, який претендує на П. по і. П. по і. призначаються також особам, які навчаються.

П. по і. встановлюються у таких розмірах: інвалідам І групи — 70 %; інвалідам II групи — 60 %; інвалідам III групи — 40 % заробітку. Якщо в інвалідів є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у т. ч. на пільг, умовах, то П. по і. призначається у розмірі пенсії за віком при відповід. стажі роботи. Мін. розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної пенсії по відповід. групі інвалідності. Пенсії інвалідам внаслідок труд, каліцтва та профес. захворювання обчислюються із серед, заробітку на підприємстві для даної професії. До П. по і., в т. ч. обчисленої у мін. розмірі, встановлюються надбавки. Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років П. по і. призначаються довічно. Повтор, огляд цих інвалідів проводиться тільки за їх заявою.

Л. П. Гаращенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази