Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕРОРИЗМ
   

ТЕРОРИЗМ

міжнародний (від терор) — вбивства чи інші посягання на життя глав держав, глав або членів уряду, дипломатичних представників та інших службових осіб, захоплення заложників, насильницький угон повітряного судна, піратство, напади на приміщення посольств і прогресивних організацій та інші аналогічні злочини, здійснювані й організовувані імперіалістичними колами з наміром зміни внутр. або зовн. політики ін. держав, провокації з метою викликання міжнар. ускладнень або початку війни, придушення національно-визвольних рухів. Сучас. імперіалізм широко використовує Т. як засіб здійснення своєї внутр. і особливо зовн. політики, спрямованої насамперед на посилення гонки озброєнь, підготовку термоядерної війни, повалення прогресивних режимів, насадження й підтримку реакц. диктатур, на підрив позицій світової системи соціалізму. СРСР, ін. д-ви соціалістичної співдружності рішуче виступають проти актів Т., які порушують дипломатичну діяльність д-в та їхніх представників, транспортні зв'язки, нормальний хід міжнар. контактів і зустрічей. Сучас. міжнародне право засуджує Т. і кваліфікує його як тяжкий злочин, проти якого повинні боротися всі міжнар. орг-ції, всі д-ви. Це знайшло своє відображення і закріплення в таких міжнар.-правових актах, як Женевська конвенція про недопущення і відвернення тероризму 1937, Статут ООН, Заг. декларація прав людини 1948, Женевські конвенції про захист жертв війни 1949, міжнар. пакти про права людини 1966, Декларації принципів міжнар. права 1970 (див. Декларації ООН) тощо. Надаючи великого значення міжнар. співробітництву в боротьбі проти Т., СРСР послідовно відстоює необхідність розробки і застосування всіма д-вами ефективних заходів, прийняття заг. міжнародно-правового акту, що реально сприяли б викоріненню Т. Цьому всіляко перешкоджають США та їхні союзники по НАТО. В рад. законодавстві (зокрема в УРСР — ст. 59' КК УРСР) терористичний акт проти представників іноземних держав з метою провокації війни або міжнар. ускладнень розглядається як особливо небезпечний державний злочин.

Б. М. Бабій.

 

Схожі за змістом слова та фрази