Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО СІМ'Ю, ОПІКУ, ШЛЮБ І АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ УСРР 1926
   

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО СІМ'Ю, ОПІКУ, ШЛЮБ І АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ УСРР 1926

— кодифікований акт укр. рад. законодавства в галузі сімейного права. Прийнятий 31.У 1926 на 3-й сесії ВУЦВК 9-го скликання. Вступив у дію з 1. IX 1926.

Кодекс включав 5 відділів: І. Про сім'ю [розділи «Основні положення», «Особисті права та обов'язки дітей і батьків», «Майнові права та обов'язки дітей і батьків», «Стягання утримання (аліментів) з членів сільського господарства (двору)», «Усиновлення (удочерения)»]; II. Про опіку та піклування (розділи «Основні положення», «Призначення і скасування опіки і піклування», «Призначення та звільнення опікунів», «Опікунські та піклувальницькі права й обов'язки»); III. Про шлюб (розділи «Основні положення», «Умови шлюбу», «Недійсність шлюбу», «Припинення шлюбу», «Права й обов'язки подружжя»); IV. Про зміну громадянами своїх прізвищ та імен; V. Визнання особи безвісно відсутньою або померлою. Така структура Кодексу пояснювалася прогнозованим «безболісним відмиранням» відділу про шлюб, який у кодексах ін. союзних республік стояв на першому місці.

Принциповими засадами кодексу була рівність прав і обов'язків дітей незалежно від того, чи були їх батьки в шлюбі в період зачаття або народження дитини, чи ні; право дітей на прізвище і громадянство; можливість встановлення батьківства у суд. порядку; принцип роздільності майна батьків та дітей; право батьків вимагати в позов, порядку дітей від осіб, які незаконно їх утримують; рівність прав та обов'язків батька й матері; рівність і незалежність подружжя; свобода розлучення; право подружжя на спільне і роздільне майно та на самост. укладення майнових угод; взаємні аліментні права та обов'язки подружжя, батьків і дітей; обов'язки батьків по вихованню та навчанню дітей; позбавлення батьк. прав у разі їх неналеж. здійснення або невиконання батьками своїх обов'язків щодо дітей.

Уперше запроваджувалися у зак-во інститути усиновлення (удочеріння) і спільного (нажитого спільною працею) майна подружжя. Новелою було встановлення солідар. відповідальності щодо аліментів на утримання дитини всіх осіб, які мали інтимні стосунки з її матір'ю у період зачаття, хоча батьком визнавався лише один з них. (Ця стаття була скасована 1937). Кодекс допускав одностор. реєстрацію шлюбу за заявою однієї з осіб, що «перебували у близьких стосунках без реєстрації». Такий шлюб реєструвався, якщо ін. сторона не оскаржила цю заяву у суді протягом місяця з дня отримання повідомлення від органу ЗАГС. Порівняно з аналогічним рос. кодексом, де було легалізовано факт, шлюб, в українському більше значення надавалося реєстрації шлюбу, а не факт, співжиттю. Закріплювалася можливість визнання шлюбу недійсним, яку не передбачав рос. кодекс. Водночас захищалися майнові та аліментні права осіб, які перебували у факт, шлюбних стосунках, навіть якщо хтось із них уже був в ін. зареєстрованому шлюбі. Повнолітні діти мали право на аліменти в разі непрацездатності й безробіття. Кодекс давав право суду звільняти від алімент. обов'язків за наявності достатніх підстав. Значні зміни було внесено в кодекс на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР «Про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги роженицям, встановлення державної допомоги багатосімейним, розширення мережі пологових будинків, дитячих ясел і дитячих садків, посилення кримінального покарання за несплату аліментів та про деякі зміни в законодавстві про розлучення» від 27.VI 1936 і указу Президії ВР СРСР «Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони материнства і дитинства, про встановлення почесного звання "Мати-героїня" та заснування ордена "Материнська слава" і медалі "Медаль материнства"» від 8.VII 1944.

Кодекс втратив чинність у зв'язку з прийняттям 1969 Кодексу про шлюб та сім'ю України.

Літ.: Мазуренко Ю. П. Вопросы семейного и брачного права. X., 1924; Сливицкий В. И. Кодекс законов УССР о семье, опеке, браке и об актах гражд. состояния. «Вестник сов. юстиции», 1925, № 22; Верховский П. Укр. Кодекс и проект Кодекса РСФСР о браке, семье и опеке. «Власть Советов», 1926, № 41; Матвеев Г. К. История семейно-брачного зак-ва Укр. ССР. К., 1960; Бабій Б. М. Українська радянська д-ва в період відбудови нар. господарства (1921 — 1925 pp.). К., 1961.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази