Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow меч-михайлів arrow МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

— одна з обласних організацій Комуністичної партії України, створена 1937. Перші марксистські гуртки і групи виникли на тер. су-час. Миколаївської обл. в 80—90-х рр. 19 ст. У 1897 був заснований "Союз миколаївських робітників", в 1901 марксистські гуртки об'єдналися в Миколаївський к-т РСДРП. В серпні 190 ї в Микол. к-ті переміг ленінсько-іскрівський напрям [див. Миколаївська організація РСДРП(б)). 22.1 (4.II) 1918 в Миколаєві встановлено Рад. владу. В період громадян. війни більшовики Миколаївщини очолили повстанський рух трудящих проти іноземних окупантів та буржуазно-націоналістичної контрреволюції. Зокрема, вони керували Миколаївським збройним повстанням 1918, микол. залізничниками — учасниками Всеукраїнського страйку залізничників 1918, організували Баштанську республіку 1919, Висунську республіку 1919 (партизанські райони в тилу денікінських військ). У січні 1920 Миколаївщину остаточно визволила Червона Армія. Після закінчення громадян. війни трудящі Микол. губ. під керівництвом парт. орг-цій розгорнули роботу по відбудові нар. г-ва. 12—15. V 1920 відбулася 1-а губ. конференція КП(б)У. В зв'язку з адм.-тер. реформами 1923—30 структура парт. орг-цій Миколаївщини зазнала відповідних змін. У 1923 замість повітових парт. орг-цій було створено Миколаївську, Первомайську і Херсонську окружні парт. орг-ції. В 1930 Миколаїв був підпорядкований безпосередньо респ. органам, з 1932 входив до складу Одес. обл., а у вересні І937, з утворенням Микол. області, оформилась М. о.п.о. ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У надавали постійну допомогу парт.орг-ції Миколаївщини, особливо під час індустріалізації і колективізації с. г. За короткий строк на Миколаївщині, як і по всій країні, було здійснено великі соціалістичні перетворення. В 1940 пром. продукція зросла в 4 рази проти 1913, с. г. було оснащено передовою технікою, 92% орної землі оброблялося тракторами. Зростали ряди обл. парт. орг-ції. В 1941 вона налічувала 18,6 тис. чол. У роки Великої Вітчизн. війни на тимчасово окупованій нім.-фашист. загарбниками тер. Микол. області діяли підпільні орг-ції і групи, зокрема "Миколаївський центр", очолюваний В. О. Лягіним. Особливо активними були підпільні орг-ції в Баштанському, Жовтневому, Вознесенському, Братському, Казанківському, Доманівському р-нах. У с. Кримка Первомайського р-ну діяла підпільна комсомол. орг ція "Партизанська іскра". Після визволення Миколаївщини від фашист. загарбників одразу ж відновили діяльність обл. парт. і рад. органи, місцеві парт, орг-ції. В березні 1944 кілька районів Микол. обл. відійшли до новоствореної Херсон. обл. У травні 1944 на обліку в обл. парт. орг-ції перебували 1194, а в січні 1945 — вже 3311 комуністів. Під керівництвом М. о. п. о. трудящі області спрямували всі сили на якнайшвидшу відбудову і дальший розвиток нар. г-ва. В 1950 продукція пром-сті області перевищила рівень 1940 на 60%. До 1950 було відновлено посівні площі і потужність машинно-тракторного парку. За післявоєнні роки збудовано десятки нових підприємств. Дальшого розвитку набули провідні галузі пром-сті області — машинобудівна та металообробна. Особливих успіхів досягнуто в розвитку суднобудування. Парт. орг-ції багато уваги приділяють розвиткові с. г., піднесенню економіки колгоспів і радгоспів. Перетворюючи в життя рішення XXIII—XXVI з'їздів КПРС, з'їздів Компартії України, обл. парт. орг-ція спрямовує всю орг. і масово-політ. роботу на виконання завдань комуністич. будівництва на забезпечення авангардної ролі комуністів на виробництві, підвищення політ. і трудової активності трудящих, на виховання їх у дусі рад. патріотизму і пролет. інтернаціоналізму. Успішному виконанню народногосп. планів активно сприяє традиційне соцзмагання трудящих області з трудящими ін. областей УРСР і братніх республік. Обл. парт. орг-ція виховала багато передовиків і новаторів виробництва. В післявоєнні роки 135 чол. удостоєно звання Героя Соціалістичної Праці. В різний час обл. парт. opг-цію очолювали А. П. Кириленко, А. С. Маленкін, T. Т. Попльовкін, Я. П. Погребняк, В. О. Васляков та ін. На 1.І 1981 М. о. п. о., що складається з 3-х міських і 22 районних пар т. орг-цій, налічувала 73 446 комуністів. Відбулася 21 обл. парт. конференція М. о. п. о. Бойовим помічником парт. орг-ції є обл. комсомольська орг-ція, яка налічує 153 042 комсомольця (на 1.І 1981). Молодь Миколаївщини брала участь в освоєнні цілинних земель, працює на ударних комсомольських будовах. Первомайська районна комсомольська орг-ція нагороджена орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня. Друк. органом М. о. п. о. є газ. "Південна правда". Про розвиток економіки і культури області див. також Миколаївська область.

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Нариси історії Миколаївської обласної партійної організації. Одеса, 1969.

Л. Г. Шараєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази