Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
   

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

- спеціальна процедура, передбачена нормами міжнародного права. Зокрема, за Статутом Організації Об'єднаних Націй кожна держава — член ООН зобов'язана виконати рішення Міжнародного суду ООН у справі, в якій вона є стороною (§1 ст. 94). Регламент Міжнар. суду встановлює, що його рішення, проголошене у відкритому засіданні, має обов'язкову силу для сторін від дня проголошення (§2 ст. 94 Регламенту). Рішення Суду є обов'язковим тільки для сторін, що беруть участь у справі, а також лише по даній справі (ст. 59 Статуту Міжнар. суду). Якщо рішення Суду не виконується однією із сторін, д-ви мають право застосовувати засоби впливу на цю сторону (мирні репресалії, матеріальна компенсація невиконаного рішення тощо). В ООН існує свій механізм примус, виконання рішень Міжнар. суду. Статутом ООН закріплено положення про те, що коли якась сторона у справі не виконає обов'язку, покладеного на неї Судом, ін. сторона має право звернутися до Ради Безпеки ООН, котра може дати свої рекомендації або вжити заходів для виконання рішення Суду (§2 ст. 94). Такими заходами можуть бути повний або частковий розрив дип. зносин, екон. відносин тощо (ст. 41). У разі крайньої необхідності не виключається застосування збройної сили, включаючи демонстрації, блокаду, ін. операції повітр., мор. або назем. сил членів Організації (ст. 42). Арбітражний спосіб вирішення спорів грунтується на згоді суб'єктів міжнар. права передати врегулювання спору до суду або арбітражу. Юрид. закріплена згода д-ви на суд. або арбітраж, розгляд є основою обов'язковості (для сторони у спорі) винесеного суд. або арбітраж, рішення. Гаазька конвенція про мирне вирішення міжнародних спорів 1907 встановлює, що звернення до арбітражу означає водночас взяття зобов'язання сумлінно виконати його рішення (ст. 84 Конвенції). Про те саме йдеться також у Європейській конвенції про мирне врегулювання міжнародних спорів 1957 та ін. міжнар.-правових актах. У разі відмови якоїсь сторони виконати арбітражне рішення ін. сторони мають низку засобів впливу на сторону-порушницю: переговори, протест, розрив дип. зносин, екон. відносин, звернення до міжнар. організацій. Останнє вважається найдійовішим мирним засобом впливу. Так, Європ. конвенція про мирне врегулювання міжнар. спорів 1957 встановлює, що в разі невиконання якоюсь стороною своїх обов'язків за арбітраж, або суд. рішенням ін. сторона має право звернутися до Комітету Міністрів Ради Європи, який дає рекомендації щодо виконання суд. або арбітраж, рішення.

В. І. Євінтов.

 

Схожі за змістом слова та фрази