Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МИРОВИЙ ПОСЕРЕДНИК
   

МИРОВИЙ ПОСЕРЕДНИК

- посада, запроваджена в Рос. імперії у період здійснення селянської реформи 1861; перша ланка в системі установ, на які покладалося проведення цієї реформи. Правовий статус М. п. визначався Положенням про губернські у селянських справах установи від 19.ІІ 1861. За цим Положенням його обирали на 3 роки, але фактично він призначався Сенатом за поданням губернатора при узгодженні кандидатури М. п. з місц. предводителями дворянства. Кандидати на посаду М. п. висувалися з місцевих потомствених дворян-землевласників і мали відповідати встановленим становим, майновим та освітнім цензам.

М. п. діяли в 43 губерніях Європ. Росії. На поч. 60-х рр. 19 ст. налічувалося понад 1 700 М. п. До їх компетенції входили: розгляд скарг, спорів і непорозумінь між поміщиками та їх звільненими від кріпацтва селянами, регулювання відносин між ними (укладання угод про надільну землю, склад повинностей та переведення на викуп, затвердження, а іноді й самост. складання уставних грамот, обмін зем. угідь, посвідчення викупних актів тощо), нагляд за діями органів місц. самоврядування. На М. п. покладався також суд. розгляд дрібних справ щодо найму робітників, оренди землі, потрав і порубок лісів, якщо ціна позову не перевищувала 30 рублів. Апеляц. інстанціями до М. п. були повітові з'їзди М. п. та губернські в селянських справах присутствія. Вищий нагляд за діяльністю цих установ і взагалі за проведенням сел. реформи покладався на відповідний Головний комітет при Держ. раді Рос. імперії. Зі створенням нових земс. та суд. установ компетенція М. п. звужувалася, а 1874 в Лівобереж. і Пд. Україні ці посади було ліквідовано. У Правобереж. Україні проіснували до 1917.

В. А. Чехович

 

Схожі за змістом слова та фрази