Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАВЕЛІН
   

КАВЕЛІН

Костянтин Дмитрович [4(16).XI 1818, Петербург - 3(15).V 1885, там же] - рос. правознавець, історик. Закін. 1839 юрид. ф-т Моск. ун-ту. Був професором Петерб. ун-ту (з 1857). Один із засновників державницької школи в історії д-ви і права Росії. Вважав, що основою і рушійною силою істор. процесу є б-ба людей за свободу і поступову зміну сусп. форм від родових відносин до сімейних, які, в свою чергу, поступилися місцем д-ві. Д-ва, на думку К., є вищою формою сусп. буття. Виходячи з цього, вчений розвивав ідею про вирішальну роль д-ви в житті народу.

Кавелін К.В. - leksika.com.ua

К. брав участь у дискусії, яка розгорнулася на межі ЗО—40-х рр. 19 ст. шодо істор. долі Росії та її місця серед ін. народів. Будучи західником, він стверджував: Росія йшла тим же істор. шляхом, що й Зх. Європа, але відстала від _ неї і тому мусить запозичувати досягнення цивілізації. Однак з кінця 50-х рр. погляди К. дещо змінилися, він почав зближатися зі слов'янофілами. 1862 в брошурі «Дворянство і звільнення селян» учений виступив з апологією сильної само-держ. влади, відкинув ідею конст. ладу. Багато уваги вчений приділяв дослідженням у галузі цив. права. Йому належать учення про тісний зв'язок приватного і публічного права; визначення цив. права як права майнових відносин. Обстоював повну особисту і майнову правоздатність жінок незалежно від сімейного стану; батьківську владу розглядав як таку, що необхідна для захисту й опіки, тощо.

Праці К. з проблем д-ви і права: «Погляд на юридичний побут Давньої Росії» (1847), «Записки про звільнення селян із землею за викуп на користь поміщиків за сприяння держави» (1857), «Думки і замітки про російську історію» (1866), «Короткий погляд на російську історію» (вид. 1887).

Тв.: Собр. соч., т. 1-4. СПб., 1897-1900.

В. І. Тимошенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази