Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ
   

ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ

- конст. право гр-н України. Відповідає положенням Загальної декларації прав людини 1948 і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966. Це право гарантує гр-нам можливість публічно висловлювати думки за своїми переконаннями з різних питань сусп. життя. Відповідно до ст. 39 Конституції України про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій їх організатори завчасно сповіщають органи викон. влади чи органи місц. самоврядування. Конституція передбачає випадки обмеження цього права, що можуть встановлюватися судом відповідно до закону в інтересах нац. безпеки і громад, порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод людей.

Принципові положення Конституції України щодо даного права конкретизовані в ін. нормат.-прав. актах. Зокрема, ст. 38 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) передбачено повноваження викон. органів сільс., селищ., міських рад щодо вирішення питань проведення зборів, мітингів, маніфестацій та демонстрацій і здійснення контролю за забезпеченням у цей час громад, порядку. Законом «Про столицю України — місто-герой Київ» (1999) встановлено, що члени громади міста мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах гр-н за місцем проживання. Київ, міській раді та міській держ. адміністрації надано право визначати порядок організації і проведення недержавних масових громад, заходів політ., реліг., культур.-просвіт., спорт., видовищного та ін. характеру. За порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій встановлено адм. відповідальність.

Літ.: Гостев В. В. О праве граждан Украины на проведение митингов, собраний, шествий и пикетирования. «Вісник Луг. ін-ту внутр. справ», 2001, в. 2.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази