Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рівн-роб arrow РОБІТНИЧИЙ КОНТРОЛЬ
   

РОБІТНИЧИЙ КОНТРОЛЬ

над виробництвом і розподілом продуктів —форма революційного втручання пролетаріату в капіталістичну економіку; контроль робітників за підприємницькою діяльністю буржуазії, спрямований на обмеження, а потім і ліквідацію капіталістичних форм господарства; підготовчий захід для здійснення соціалістичної націоналізації промисловості і транспорту, необхідна умова налагодження організації сусп. виробництва. В Росії, в т. ч. й на Україні, Р. к. пройшов два етапи розвитку Перший етап— період від лютого до жовтня 1917, коли робітники окремих підприємств Петрограда, Москви, Харкова та ін. міст створювали к-ти й комісії по контролю за діяльністю підприємств, вели рішучу боротьбу проти закриття ф-к і з-дів, відстоювали інтереси трудящих. Розвиток Р. к. на цьому етапі відіграв важливу роль у згуртуванні робітничого класу, створенні масових робітн. орг-цій, був формою прояву революц. почину та ініціативи робітн. класу. Але в умовах політ. панування буржуазії він не набув всеохоплюючого характеру, був неповним і обмеженим. З перемогою Великої Жовтн. соціалістич. революції і утвердженням диктатури пролетаріату почався другий етап розвитку Р. к. Він став заг. законодавчо встановленим заходом, спрямованим проти екон. панування капіталістів, на підготовку умов переходу пром-сті, банків, транспорту в сусп. соціалістичну власність. В Росії Р. к. був запроваджений декретом ВЦВК 14 (27). XI 1917 на основі написаного В. І. Леніним "Проекту положення про робітничий контроль". Він охоплював виробн., розподіл, купівлю та продаж продуктів і сировини, зберігання й використання їх, а також фінанс. діяльність пром., транспорт., с.-г., торг, та ін. підприємців, які мали найманих робітників. Було скасовано комерційну таємницю, а органам Р. к. надано право перевіряти ділове листування підприємців, книги обліку і звітність. Р. к. на підприємствах здійснювався через виборні органи — заводські й фабричні к-ти, контрольні комісії, ради старост і т. п. У великих містах, губерніях і пром. районах утворювалися Ради Р. к., а для заг. керівництва їхньою діяльністю було організовано Всеросійську раду Р. к. Незважаючи на опір буржуазії, Р. к. в короткий строк було встановлено на всіх великих підприємствах. На Україні з листопада 1917 до квітня 1918 Р. к. було охоплено всі галузі пром-сті. Першочерговими завданнями Р. к. були: втілення в життя заходів Комуністич. партії і Рад. д-ви щодо налагодження госп. життя в країні, забезпечення безперебійної роботи пром-сті і транспорту, боротьба проти саботажу капіталістів і верхівки бурж. спеціалістів, підготовка умов для націоналізації пром-сті, транспорту, банків. Там, де капіталісти чинили опір заходам Рад. влади, органи Р. к. брали керівництво підприємствами в свої руки — ставали органами робітн. управління виробництвом. Значення Р. к. полягає також у тому, що він був першою практичною школою господарювання по-новому, першим кроком до заг.-держ. планового регулювання госп. життя країни; в його органах робітн. клас навчався управління виробн., виховував кадри господарників. У зв'язку із здійсненням націоналізації великих капіталістичних підприємств екон. та орг. функції Р. к. перейшли до органів Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ). Досвід Комуністичної партії і Рад. д-ви в організації Р. к. має велике міжнар. значення. В. І. Ленін зазначав, що "першим основним кроком, який є обов'язковим для всякого соціалістичного, робітничого уряду, повинен бути робітничий контроль" (Повне зібр. тв., т. 37, с. 133). Досвід використання Р. к. у боротьбі проти саботажу капіталістів, у підготовці і здійсненні соціалістичного усуспільнення засобів виробн. і переході до планового управління економікою широко застосовувався в ін. соціалістичних країнах.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 31. Про завдання пролетаріату в даній революції; т. 34. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися; т. 35. Проект положення про робітничий контроль; Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні. Збірник документів і матеріалів. К., 1957.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази