Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow п arrow ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ADULT TRAINING)
   

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ADULT TRAINING)

- підтримка і приведення у відповідність із завданнями соціально-економічного розвитку туризму кваліфікаційного рівня кадрів віком від 20 до 55 років. Науково-технічний прогрес і вимоги до підвищення ефективності туристської діяльності ставлять, крім того, завдання забезпечення випереджальних темпів поглиблення змісту кваліфікаційної структури кадрового потенціалу. Це вимагає від системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів реалізації таких функцій: кваліфікаційного моніторингу - встановлення невідповідності між фактичною кваліфікацією кадрів і кваліфікаційними вимогами ефективної та якісної діяльності на кожному робочому місці, стимулювання всіх працівників до пошуку шляхів подолання цієї невідповідності; добору кадрів для включення їх у найпридатніші й ефективні види і форми підвищення кваліфікації, що забезпечують професійну придатність і перспективність; забезпечення адекватної реакції на динаміку змін і тенденції розвитку туризму та сфери управління відповідним підвищенням кваліфікації кадрів, що випереджає ці зміни; забезпечення економічної зацікавленості організацій у своєчасній підготовці й перепідготовці кадрів; забезпечення необхідних організаційних умов для ефективної співпраці всіх сторін, що беруть участь у процесі підвищення кваліфікації кадрів. Реалізація головної мети і функцій системи підвищення кваліфікації здійснюється через вирішення таких основних завдань: вироблення єдиної системи підвищення кваліфікації на основі обліку реальних потреб туристської галузі; системне відновлення і збагачення професійних знань, спеціалізацію і перекваліфікацію у випадку змін професійної структури кадрів; запровадження економічного підходу до підвищення кваліфікації кадрів. Витрати, пов'язані зі стимулюванням продуктивної праці, на практиці виявляються помітно вищими від витрат на підготовку й перепідготовку мотивованих працівників, які вирішують ці завдання.

 

Схожі за змістом слова та фрази