Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow б arrow БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (BALANCE, BALANCE SHEET, FINANCIAL STATEMENT)
   

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (BALANCE, BALANCE SHEET, FINANCIAL STATEMENT)

- найважливіша форма бухгалтерської звітності про результати господарської і фінансової діяльності підприємства. Складається з низки рахунків, що окреслюють фінансовий стан підприємства на визначену дату, як правило, на останній день звітного періоду (квартал, рік). Дає змогу вивчати певні економічні явища в житті підприємства шляхом зіставлення показників, що характеризують різні аспекти його діяльності. Б. п. складається з двох основних розділів: активу і пасиву. Сума активів має дорівнювати сумі пасивів. Б. - це звіт про стан туристської організації, про те, з яких джерел були сформовані активи. Активи - власність підприємства, що має грошовий еквівалент. Розрізняють такі активи: капітальні

(будинки, споруди, земля, сировина, матеріали тощо); фінансові (грошові кошти), які завжди можна перетворити в капітальні; нематеріальні ("ноу-хау", патенти, ліцензії та ін.). Б. бухгалтерський - зведена таблиця встановленої форми, що відображає в грошовому вираженні стан коштів підприємства як за їх складом і розміщенням (актив), так і за джерелами походження, цільовим призначенням і термінами повернення (пасив). Б. п. може цікавити потенційного зарубіжного партнера, якщо той має намір створити спільне підприємство або увійти в фірму компаньйоном. Для цього варто володіти основними поняттями і термінами в англійському варіанті, а саме:

asset - актив та всі отримані і заплановані доходи, майно, ліцензії тощо;

current - оборотні кошти, до складу яких входить accounts receivable (дебіторська заборгованість) - кошти, які будуть отримані за вже продані товари і послуги;

available - вільні активи;

cash - грошові активи, cash on hand - готівкові гроші в касі, cash in bank - кошти на рахунку в банку;

deferred - активи майбутніх років;

fixed - основні засоби (приміщення, меблі,

оргтехніка та ін.), за виключенням амортизації;

merchandise inventory - непродані товари чи

послуги;

net - сума активів, за виключенням обов'язків підприємства;

tangible - матеріальні активи; total - позитивний баланс;

liabilities - пасив, який відображає всі витрати і заборгованості, в т. ч.: account payable - суми, що належать до сплати постачальникам і контрагентам, notes payable - суми боргових і кредитних виплат;

total liabilities - негативний баланс.

Різниця між total assets та total liabilities становить capital (equity, net worth ), або власні кошти компанії.

 

Схожі за змістом слова та фрази