Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНКОРПОРАЦІЯ
   

ІНКОРПОРАЦІЯ

(пізньолат. incorporatio — включення до складу) — об'єднання нормат.-правових актів у збірники чи зібрання, розташування їх у певному порядку без зміни змісту. Результатом І. є зовн. опрацювання чинного зак-ва.

Найхарактерніші ознаки І.: 1) при опрацюванні нормат.-правові акти об'єднують у алф., хронол., предметному порядку, що робить можливим їх зовн. упорядкованість; 2) зміст нормат.-правових актів, що включаються до інкорпоративних збірників чи зібрань зак-ва, не змінюється; 3) І. здійснює систематизуючий орган (напр., М-во юстиції України), не уповноважений змінювати, скасовувати чи встановлювати правові норми. Він може лише показати у збірнику зміни чи доповнення, які зробив правотв. орган. І. буває офіційною і неофіційною. Офіційна І. — це впорядкування компет. органами чинних правових норм у збірниках нормат.-правових актів. І хоча видані цими органами збірники не є джерелами права, на них можна посилатися у процесі правотворчості і застосування норм права. Є два види офіційної І.: хронологічна і систематична (предметна). При хронологічній І. упорядкування нормат.-правових актів здійснюється за часом їх опублікування і набуття законної сили. У хронол. І. кожний нормат. акт має порядковий номер, зазначається його назва, рік, місяць, день видання, а також номер статті. У спец, офіційних виданнях акти законод. і викон. влади подаються у хронол. порядку. Систематична І. — це упорядкування нормат.-правових актів за предметною ознакою, тобто за галузями права, інститутами, сферами держ. діяльності. У систематизованих збірниках чи зібраннях законод. актів нормат. матеріал об'єднується за видами та сферами правового регулювання (держ. будівництво, громад, орг-ції, освіта, оборона, крим. відповідальність тощо).

Неофіційна І. — це зовн. опрацювання законод. актів організаціями чи окр. гр-нами (навч. закладами, відомствами, ученими, практиками) без спец, повноважень правотв. органів. Неофіційна І. обслуговує специф. потреби установ, організацій, окр. спеціалістів у нормат.-правовому матеріалі. Це можуть бути збірники труд, чи житл. зак-ва, довідники із зак-ва для вчителів, робітників правоохор. сфери тощо. Вони не мають сили офіц. док-та, тому на них не можна посилатися у процесі правотворчості і застосування норм права.

Літ.: Общая теория права. М., 1995; Шемшученко Ю. С. Теор. засади подолання колізій у зак-ві України. В кн.: Колізії у зак-ві України. К, 1996; Общая теория гос-ва и права, т. 2. М., 1998.

Н. М. Онищенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази