Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО
   

ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО

- система правових норм, що встановлює порядок застосування векселів у платіжному обігу та регулює відносини між особами, причетними до векс. зобов'язань. Ці норми визначають поняття векселя як цінного папера і важливої форми безготівк. розрахунків, умови і порядок випуску векселів, встановлюють процедуру їх обігу при розрахунках, а саме: складання, форму і види векселя (простий і переказний), строки платежу, пролонгацію векселів, значення протесту при неоплаті, гарантування оплати векселів та ін. Норми В. п. містяться як у міжнар. багатосторонніх договорах (зокрема, у Женевській вексельній конвенції 1930), так і в нац. векс. законодавствах. Женевська конференція 7.УІ 1930 виробила три векс. конвенції: конвенцію, що встановлювала єдиний закон про переказний та простий вексель; конвенцію, спрямовану на розв'язання деяких колізій законів про пе-реказні та прості векселі; конвенцію про гербовий збір по переказних і простих векселях. Нині веке, законодавство в країнах світу неоднорідне, його особливості зумовлюються системою права, до якої входить та чи та країна.

Переважна більшість держав уніфікувала своє векс. законодавство на підставі Женев. векс. конвенції 1930, увівши в дію Єдиний вексельний закон (ЄВЗ) або використавши його у своєму нац. законодавстві як примір-ний акт. Ці д-ви утворюють женевську систему В. п.

Іншу осн. систему В. п. становлять країни англо-амер. права: Великобританія, де діє закон про переказні векселі 1882; США, де вексель урегульовано в Єдиному торговельному кодексі 1962; д-ви, чиє законодавство побудоване на англ. або амер. праві. Самост. групу утв. країни (Іспанія, Колумбія, Мексика та ін.), чиє В. п. не входить до вищеназваних осн. систем і не побудоване на якомусь одному, загальному для усіх цих країн векс. законі, а грунтується виключно на нац. законодавстві.

В Україні векс. обіг запроваджено постановою Верх. Ради «Про застосування векселів в господарському обороті України» (1992) з використанням переказних і простих векселів відповідно до Женев. векс. конвенції 1930. До нормат. бази в цій сфері входять також: укази Президента України «Про оплату державного мита за вексельні бланки» (1993) і «Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності» (1994), пост. KM і Нац. банку України «Правила виготовлення і використання вексельних бланків» (1992); лист НБУ «Про порядок проведення банками операцій з векселями» (1993) та деякі ін. акти. В. п. як галузь укр. права перебуває у стадії становлення. В. п. може розглядатися і як навч. дисципліна та галузь юрид. науки. О. А. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази