Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ
   

РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ

(від лат. -повертатися, йти зворотним шляхом) — різновид банківського кредиту, який надається банком чи ін. кред. установою позичальнику та автоматично поновлюється ними протягом визначеного кредитним договором проміжку часу в межах встановленого ліміту кредитування. Згідно з умовами Р. к. позичальник має право будь-коли протягом часу його дії отримати від банку у строкове платне користування грош. кошти в сумі, яка не перевищує різниці між встановленим лімітом кредитування і поточ. непогашеною заборгованістю позичальника.

Механізм функціонування Р. к. своїм змістом схожий з кредитною лінією. Проте на відміну від неї Р. к. є зобов'язанням банку не тільки надати кредит позичальнику в чітко визнач, розмірі протягом передбаченого кред. договором строку, а й відновити право позичальника на отримання кред. коштів у межах ліміту кредитування у міру часткового чи повного погашення раніше отриманих кред. коштів згідно з умовами Р. к. Це дає можливість позичальнику одержати позику в сукуп. розмірі, який перевищуватиме встановлений ліміт кредитування. Тобто Р. к. може розглядатися як багаторазово поповнювана кред. лінія, з якої позичальник має право вибирати кред. кошти без укладення дод. угод за умови, що на будь-який момент протягом строку дії Р. к. заборгованість позичальника перед банком не перевищуватиме ліміту заг. кредитування. Р. к. використовується на нац. та світових ринках позичкових капіталів. Сторонами договору про револьверне кредитування можуть бути уряди, міжнар. фін. організації, банки, об'єднання банків та ін. кред. установи, а також будь-які юрид. та фіз. особи — позичальники. Р. к. може бути забезпеченим і незабезпеченим. Останній, як правило, надається позичальникам, котрі є пост, клієнтами банку з безперервним рухом коштів по банк, рахунку і мають потребу в регуляр. поповненні обіг, коштів. Р. к. є ефективним інструментом кредитування у випадках, якщо клієнт банку не може передбачити свої грош. надходження або необхідність у використанні кред. ресурсів у майбутньому; він дає змогу такому клієнту забезпечити можливість отримання кред. коштів в обумовленому обсязі з виникненням потреби. Прав, регулювання відносин у сфері Р. к. здійснюється на основі договорів і угод про Р. к., а також відповід. норм міжнар. банк, права і нац. зак-ва (напр., Положення про кредитування, затв. НБУ 28.IX 1995; з наст, змінами).

Літ.: Ерпылева Н. Ю. Междунар. банк, право. М., 1998; Банк, право України. К., 2000; Прав, регулювання кред. відносин в Україні. К., 2001; Шевченко Р. І. Кредитування і контроль. К., 2002.

В. П. Нагребельний, Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази