Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ 1990
   

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ 1990

— політ, і правовий акт проголошення держ. суверенітету України. Прийнята BP УРСР 16.VII 1990, коли Україна ще перебувала у складі СРСР. Не маючи сили закону, Д. про д. с. У. 1990 відіграла важливу роль в утвердженні реального суверенітету України, розбудові Укр. д-ви. Декларація складається з преамбули і десяти розділів. У преамбулі сказано, що, виражаючи волю народу України та виходячи з ряду ін. підстав, Верх. Рада проголошує держ. суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовн. зносинах. У розд. І «Самовизначення української нації» зазначено: «Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення». У розд. II «Народовладдя» проголошено осн. засади реального народовладдя, зокрема вказано, що гр-ни Республіки всіх національностей становлять народ України, який є єдиним джерелом держ. влади в Республіці; повновладдя народу України реалізується на основі Конституції як безпосередньо, так і через нар. депутатів, обраних до Верховної і місцевих рад Укр. РСР; від імені всього народу може виступати виключно BP Укр. РСР. Розд. III «Державна влада» містить гол. засади організації і здійснення держ. влади. Зокрема, підкреслюється, що держ. влада здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, і це є першим офіц. визнанням в Україні принципу поділу влади. В розд. IV «Громадянство Української РСР» громадянство Укр. РСР проголошено як самостійне, а не похідне від союзного громадянства. У розд. V «Територіальне верховенство» стверджується тер. верховенство Укр. РСР, яке означає, що УРСР здійснює верховенство на всій своїй території. У розд. VI «Економічна самостійність» встановлено, що Укр. РСР самостійно визначає свій екон. статус і закріплює його в законах, що народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження нац. багатством і що УРСР забезпечує захист усіх форм власності, тобто проголошується у повному обсязі суверенітет України в екон. сфері. У розд. VII «Екологічна безпека» утверджується держ. суверенітет в екол. сфері, а в розд. VIII «Культурний розвиток» — держ. суверенітет у культур, (духовному) житті народу. Розд. IX «Зовнішня і внутрішня безпека» формулює принципи безпеки; розд. X «Міжнародні відносини» визначає осн. засади цих відносин, визнає перевагу загальнолюд. цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнар. права перед нормами внутрідерж. права.

В. Ф. Погорілко, Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази