Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow черно-член arrow ЧЕТВЕРТА КОНФЕРЕНЦІЯ КП(Б) УКРАЇНИ
   

ЧЕТВЕРТА КОНФЕРЕНЦІЯ КП(Б) УКРАЇНИ

Відбулася 17-23.III 1920 в Харкові на правах з'їзду. В її роботі взяли участь 242 делегати з ухвальним і 38 — з дорадчим голосом, що представляли понад ЗО тис. комуністів. Порядок денний: 1) Політ. і орг. доповідь ЦК КП(б)У; 2) Про держ. відносини Рад. України і Рад. Росії; 3) Про роботу на селі; 4) Про прод. питання; 5) Про чергові завдання госп. будівництва; 6) Про ставлення до ін. політ. партій; 7) Вибори керівних органів КП(б)У і делегатів на IX з'їзд РКП(б). Конференція проходила в обстановці гострої боротьби проти опозиційної групи "демократичного централізму" ("децистів"). Спираючись на своїх прихильників і введену в оману частину делегатів конференції, "децисти" домоглися негативної оцінки діяльності ЦК КП(б)У, відхилення розроблених до IX з'їзду партії тез ЦК РКП(б) "Про чергові завдання господарського будівництва" і нав'язали свої тези, які заперечували принципи централізму в управлінні нар. г-вом, єдиноначальності і твердої дисципліни на підприємствах. Незважаючи на опір антипарт. елементів, з більшості ін. питань перемогла ленінська лінія. Конференція висловилася за тісний союз України з Рад. Росією. В резолюції "Про роботу на селі" обґрунтовувалася необхідність зміцнення місц. органів Рад. влади, ліквідації опору куркульства. Одним з осн. напрямів роботи визначалось енергійне здійснення прод. політики. Резолюція "Про ставлення до інших партій" відображала політику безкомпромісної боротьби проти петлюрівських, анархомахновських та есеро-меншовицьких елементів і разом з тим уважного і доброзичливого ставлення до вихідців з дрібнобурж. партій, які перейшли на рад. платформу. В складі обраного на конференції ЦК КП(6)У більшість становили прихильники "децистів", що не відображало волі комуністів республіки, бо через фракційні махінації "децистів" (голосування списками та ін.) у виборах відмовилися брати участь 105 делегатів, які відстоювали ленінську лінію. З огляду на це ЦК РКП(б) 7.ІУ 1920 звернувся з відкритим листом до комуністів України, в якому викрив анти-парт. діяльність "децистів". Лист було схвалено комуністами республіки. ЦК РКП(б) прийняв рішення про розпуск ЦК КП(б)У і створення Тимчасового ЦК КП(б)У на чолі з С. В. Косіором.

Літ.: Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977.

М. В. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази