Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІУДАЇЗМ
   

ІУДАЇЗМ

(від грец. — належний до племені Іуди) — одна з монотеїстичних релігій, поширена гол. чин. серед євреїв. Культ Ягве, бога племені Іуди, який відіграв осн. роль у становленні давньоєвр. д-ви, перетворився з часом на загальнодерж. культ, а згодом — і культ єдиного Бога. У вузькому тлумаченні під І. розумілася релігія, яка виникла на межі II—І тис. до н. е. серед євр. племен. У ширшому розумінні — це комплекс правових, морально-етичних, філос. і реліг. уявлень, які протягом майже чотирьох тисячоліть визначали устрій і спосіб життя євреїв. Ще на ранній стадії свого становлення І. вийшов за межі духовної сфери і активно вторгся у сусп.-політ, практику. Структура І. стає розгалуженою і включає щонайменше сім осн. елементів: 1) вчення про Бога, сутність всесвіту і людини; 2) Святе Письмо; 3) Звід реліг. законів, які охоплюють також галузь світського права; 4) порядок виконання реліг. ритуалу; 5) систему реліг. інститутів; 6) кодекс морально-етичних відносин; 7) концепцію богообраності народу Ізраїлю і його месіан. призначення. Після падіння Ізраїлю під ударами Ассирії у 722 до н. е. і захоплення Іудеї військами вавилон. царя Навуходоносора в 586 до н. е. починається розсіяння (діаспора) євреїв. Після цих траг. подій І. стає ідейним прапором відновлення держ. самостійності і формою руху до повернення на землю бібл. предків з метою відбудови Єрусалим, храму — центру поклоніння Ягве.

З серед. 19 ст. серед євреїв Зх. Європи і США посилюється рух за спрощення або скасування найбільш архаїч. приписів І. Різні філос. і реліг.-політ. відгалуження цього руху отримали назву «реформізм», тобто реформований І. Виникає також консервативний І. — проміжна ланка між ортодоксальним і реформістським напрямами в І. Серед євр. інтелектуалів Європи надзв. популярності набувають ідеї Ха-скали (просвітництва), спрямовані на секуляризацію євр. життя, наближення його до світської культури розвинених європ. країн. З кін. 19 — поч. 20 ст. найбільшого впливу серед євреїв набуває концепція сіонізму, в основі якої закладено ідею створення євр. д-ви. Це сприяло політизації багатьох положень І. Після утворення у травні 1948 Д-ви Ізраїль вона стає притягальним центром для віруючих іудаїстів усіх напрямів і течій. Хоча І. так і не отримав в Ізраїлі законодавчо оформленого статусу офіц. релігії, його інститути тісно переплетені з держ. структурами і фінансуються з держ. бюджету. В Ізраїлі діє т. з. загальноприйнята згода — компроміс між усіма політ, силами країни.

В Ізраїлі налічується майже 200 реліг. рад (моацот датіот); 450 рабинів, які перебувають на держ. службі, відають оформленням актів громадян, стану, здійснюють контроль за кашрутом (системою заборон і дозволів стосовно їжі) і правильним дотриманням суботи та ін. євр. свят, ведуть відповідну роботу в армії.

І. в Україні відомий з часів Київ. Русі. В 11—13 ст. в Україні працювали відомі талмудисти і знавці Кабали — Мойсей Київський, Іса Чернігівський, Ісаак Руський. На 1356 припадає найдавніша згадка про євр. громаду у Львові, 1404 — Дрогобичі, 1410 — Луцьку. Після Люблінської унії 1569 присутність євреїв в Україні розширюється; у 16 ст. вони вже побудували велику кількість синагог. Упродовж 17—18 ст. поміж єврейства посилюються месіанські очікування; розвивається хасидизм. З 19 ст. у середовищі євр. інтелігенції активізується рух за перебудову тра диц. побуту, перегляд «талмудистичної архаїки», широке просвітництво і реформу І. Після 1917 І. в Україні розділив долю ін. реліг. організацій.

Починаючи з 1991, в незалежній Україні створено умови для вщродження нац.-культур, і реліг. життя євреїв. Діють такі об'єднання І.: Об'єднання іудейських релігійних організацій (67 громад), Всеукраїнський конгрес іудейських громад (26), Релігійні громади прогресивного іудаїзму (14), Іудохристи-янство (16 громад).

За даними ООН, у сучас. світі налічується

бл. 14 млн. іудаїстів.

Див. також Іудейське право.

Літ.: Дубков С. М. Всемирная история евр. народа от древнейших времен до настоящего, т. 1—10. Рига, 1924— 1938; Эпштейн И. Иудаизм (исторический очерк). Иерусалим, 1987; Шолем Г. Евр. мистика, т. 1-2. Иерусалим, 1989; Еленский В. Иудаизм на Украине. Истор. очерк. К., 1991.

П. Л. Яроцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази