Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНКУРС
   

КОНКУРС

(лат. — збіг, зіткнення, сутичка) — змагання, яке має на меті виявлення кращих з учасників (кандидатів, здобувачів, претендентів). В Україні застосовується як форма і спосіб: заміщення вакант. посад наук, і пед. працівників, деяких категорій держ. службовців, працівників культури, мист-ва, арх-ри тощо; зарахування до навч. закладів освіти; вирішення певного наук., тех., худож. та ін. творчого завдання або участі у відповід. проектах, виконання худож. твору тощо; виявлення здібностей і розвитку учнів загальноосв. шкіл та студентів виших закладів освіти; розміщення замовлення на виконання робіт, послуг, поставку продукції для держ. потреб; продажу держ. майна або пакета акцій у процесі приватизації; визначення переможця для ефективної реалізації інвест., інновац., концес. та ін. проектів; виявлення особи, спроможної здійснювати ефективне управління і розпорядження майном збанкрутілого суб'єкта підприєм. діяльності — т. з. конкурсне провадження. Використання конкурс, засад при вирішенні певних завдань і проблем можливе і в ін. випадках, передбачених зак-вом, статутами (положеннями) відповідних організацій або рішенням компет. органу. За суб'єктив. складом, умовами та ін. ознаками розрізняють К.: міжнародний, всеукраїнський, галузевий, регіональний (обл., районний, місцевий тощо); відкритий (публічний) або закритий (анонімний); попередній та ін. К. проводяться, як правило, на підставі затвердженого компет. органом положення або ін. док-та, в якому встановлюються порядок і правила підготовки, організації та проведення К, перелік необхідних для цього док-тів, умови визначення переможця тощо. Практично в усіх випадках з метою проведення К. і виявлення його переможця створюється спец, постійний або тимчасовий колег, орган — конкурсна комісія (комітет, група).

Заг. правові засади проведення К. і зобов'язання, що виникають з публіч. оголошенням К., встановлені нормами Цивільного кодексу України (ст. 435—439). Ними, зокрема, передбачено, що оголошення про К. повинно містити виклад завдання, строк його виконання, розмір винагороди, місце подання, порядок і строк порівнювальної оцінки робіт. Зміна умов К. допускається лише в межах строку, встановленого для подання робіт, про що має бути повідомлено учасникам (конкурсантам). Публічне обіцяння спец, винагороди (премії) за краще виконання певної роботи, дане держ. або недерж. установою, організацією, компет. органом тощо, зобов'язує сплатити обіцяну винагороду особі, що отримала премію відповідно до умов К. Рішення про виплату винагороди повинно бути винесено і повідомлено учасникам К. в строк і в порядку, визначеному його умовами. Якщо К. оголошений на твори л-ри, науки, мист-ва, ін. об'єкти інтелектуал, діяльності, установа — організатор К. набуває права використати премійовані твори в передбачений оголошенням про К. спосіб. Автори цих творів зберігають право на одержання винагороди, якщо інше не встановлено правилами (нормами, положеннями) К. Установа, що оголосила К., зобов'язана повернути його учасникам роботи, не удостоєні винагород (премій), якщо інше не передбачене умовами К. Особливості організації та проведення К. у певних сферах, для заміщення вакант. посад окр. категорій працівників, виявлення переможців відповідних проектів тощо встановлюються зак-вом про наук, і н.-т. діяльність, освіту, культуру і мист-во, арх-ру і буд-во, приватизацію, інновац., інвест. та концес. діяльність, банкрутство, ін. правовими актами та нормат. документами.

В.П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази