Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow іон-іщ arrow ІСТОРИЧНЕ І ЛОГІЧНЕ
   

ІСТОРИЧНЕ І ЛОГІЧНЕ

— філософські категорії, які відбивають співвідношення реального процесу розвитку і його відображення в теоретичному мисленні. Історичне — 1) об'єктивний процес розвитку якогось предмета з усіма його особливостями й випадковостями; 2) певний спосіб відтворення в мисленні історичного процесу в його хронологічній послідовності. Логічне — "відображення історичного процесу в абстрактній і теоретично послідовній формі" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 13, с. 466). І. і л. перебувають у діалектичній єдності. По-перше, реальне історичне містить у собі свою об'єктивну спрямованість, свою необхідність, яка стає змістом логічного; по-друге, співвідношення і взаємозалежність сторін розвиненого цілого, яке відображається логічним, відтворює історію виникнення і формування цього цілого. Проте єдність І. і л. містить у собі певну суперечливість. Логічний розгляд іде шляхом, зворотним щодо реального істор. процесу, оскільки логічне починається з розвиненої форми предмета, щоб через неї розкрити шлях його становлення. Логічне відображає історичне, абстрагуючись від випадковостей історії, даючи тим самим ніби виправлене відображення історичного, але "виправлене,—як зазначав Ф. Енгельс,— відповідно до законів, які дає сам дійсний історичний процес" (там же, с. 466). Звідси випливає відмінність у логічному й істор. способах відображення дійсності в мисленні. Саме тому, що в самій дійсності процес і результат розвитку не збігаються, хоч і перебувають у єдності, неминуча відмінність у змісті істор. і логічного способів дослідження. Завданням істор. дослідження є розкриття конкретних умов розвитку тих чи ін. явищ. Завданням логічного дослідження є розкриття ролі, яку окремі елементи системи відіграють у складі розвиненого цілого. Діалектика І. і л. є одним з осн. принципів діалектичної логіки.

 

Схожі за змістом слова та фрази