Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВИЧАЙ ТОРГОВИЙ
   

ЗВИЧАЙ ТОРГОВИЙ

- правило, що склало ся у сфері торгівлі на основі пост, і одноманітного повторення конкр. відносин. Має істотне значення у міжнар. торгівлі й торг, мореплавстві. 3. т. відіграє суттєву роль у регламентації деяких форм зовнішньоекон. зв'язків, які недостатньо врегульовано зак-вом. Можливість застосування 3. т. передбачається міжнар. договорами, учасницею яких є Україна. Зокрема, в Європейській конвенції про зовнішньоторг. арбітраж 1961 (ст. VII), Віденській конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 (ст. 9) визначено, що сторони пов'язані будь-яким звичаєм, стосовно якого вони домовилися, та практикою, що склалася в їхніх відносинах. У чинному зак-ві України, зокрема в Кодексі торговельного мореплавства України (ст. 6, 148, 149, 160, 293, 381), Законах України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (1994; ст. 28), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996; ст. 1), «Про торгово-промислові палати в Україні» (1997; ст. 3), вміщено відповідні норми щодо застосування 3. т.

Крім 3. т., існують т. з. узвичаєння, які також є правилами, що склалися у певній галузі торгівлі. Проте, на відміну від 3. т., вони не є джерелом права і застосовуються тільки за умови, якщо ці правила відомі сторонам і їх у певній формі відображено у договорі (контракті). Слід зазначити, що розмежування звичаю та узвичаєння не завжди можливе, тим більше, що узвичаєння може перетворитися на звичай.

3. т. обов'язковий для застосування, якщо в нормах зак-ва є безпосереднє посилання на нього, а також у випадку, коли сторони, укладаючи контракт, дійшли згоди щодо регулювання своїх відносин певним звичаєм.

Існує декілька кодифікацій 3. т. Це, насамперед, Міжнародні правила інтерпретації комерц. термінів — Інкотермс (1990) та Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (1974), підготовлені Міжнар. торговою палатою, а також Йорк-Антвер-пенські правила про загальну аварію (1994). Відповідно до указів Президента України від 4.Х 1994 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» та «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України», додержання вимог зазначених правил при укладанні і виконанні договорів (у т. ч. зовнішньоекономічних) обов'язкове.

С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази