Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ
   

НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ

(НБР України) — спец. правоохор. орган України. Утв. згідно з указом Президента України «Про Національне бюро розслідувань України» від 24. IV 1997. До осн. завдань НБР було віднесено: проведення, відповідно до зак-ва України, досуд. слідства та операт.-розшукових заходів в особливо складних крим. справах про злочини, які становлять підвищену сусп. небезпеку; проведення інформ.-аналіт. роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють корупції та вчиненню ін. небезпечних злочинів, прогнозування динаміки злочинності в сусп-ві. НБР складалося з Гол. управління (центр, апарат), регіональних та міжрегіональних бюро розслідувань. Директор НБР призначався і звільнявся Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

НБР мало формуватися з працівників існуючих операт. і слідчих підрозділів правоохор. органів. Передбачалося, що фін., матеріально-тех. та ін. забезпечення діяльності НБР, порядок присвоєння його працівникам спец, звань визначатимуться КМ України. Встановлювалося також, що НБР здійснюватиме проведення досуд. слідства і операт.-розшукових заходів після внесення у встановленому порядку змін і доповнень до відповід. законод. актів. 7.V 1997 Президент України подав до ВР України проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів», а 29.XI 1997 — проекти Законів України «Про Національне бюро розслідувань України» та «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з утворенням Національного бюро розслідувань України». Але ці законопроекти ВР України не розглянула. За рішенням КС України від 6.VIІ 1998 окр. положення указу Президента України «Про Національне бюро розслідувань України» були визнані неконституційними. Зокрема, щодо визначення орг. структури НБР, порядку її затвердження, граничної чисельності працівників і штатного розкладу та затвердження Положення про НБР, підпорядкованості директора НБР, порядку призначення на посади та звільнення з посад першого заступника і заступника директора НБР, призначення на посади та звільнення з посад начальників регіон, і міжрегіон. бюро розслідувань. Указами Президента України від 23.VIІ 1998 та від ЗО.IX 1998 були внесені відповідні зміни і доповнення до указу від 24. IV 1997. Однак фактично НБР України так і не розпочало своєї діяльності. Директорами НБР були О. М. Литвак (з лют. 1997), В. В. Дурди-нець (з лип. того ж року). Указом Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15.ХІ 1999 НБР ліквідовано.

Г. О. Мурашин, О. М. Литвак.

 

Схожі за змістом слова та фрази