Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
   

НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

- найвища в Україні премія у галузі л-ри і мист-ва, публіцистики і журналістики, найбільш престижна творча відзнака за вагомий внесок в укр. культуру. Заснована пост. РМ УРСР від 20.У 1961 як щорічна респ. премія за видатні твори л-ри, образотв. мист-ва, музики, театр, мист-ва і кінематографії. Пост. ЦК КПУ і РМ УРСР від 23.IV 1969 перейм, на Державну премію УРСР ім. Т. Г. Шевченка в галузі культури, мист-ва і л-ри. Для піднесення ролі й престижу цієї премії у дух. і культур, житті країни указом Президента України від 27.IX 1999 її перейм, на Національну премію України імені Тараса Шевченка. Указом Президента України від 10.Х 2001 затв. відповідне Положення.

НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - leksika.com.ua

Н. п. У. і. Т. Ш. відзначаються твори, які є вершинним дух. надбанням укр. народу, утверджують Шевченківські гуманіст, ідеали, збагачують істор. пам'ять народу, його нац. свідомість та самобутність і стали видатною подією у літ. та мист. житті України. За роки існування премії звання лауреатів отримали понад 500 діячів л-ри та мист-ва. Присуджується авторові чи виконавцеві один раз за життя; як виняток, може бути присуджена посмертно. Премією можуть нагороджуватися іноз. гр-ни та особи без громадянства. Щорічно встановлюється 5 Національних премій з таких номінацій: художня л-ра (поезія, проза, драматургія, переклади); докум. і наук.-крит. л-ра (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, есеїстика, критика, мемуаристика, біографії, публіцистика, журналістика); музика (оперні, балетні, симфонічні, камерно-інструм. твори, концертні програми, авторські виступи, диригування); образотв. мист-во (живопис, графіка, скульптура, монументальне мист-во, народне мист-во); сценічне та екранне мист-во (театр, і телевіз. вистави, режисерські, сценогр., актор, роботи, оперні партії, ігрові, докум. кіно- і телефільми, анімація). У кожній номінації може бути премійовано лише один конкурс, твір або роботу. На здобуття премії представляються нові ориг. твори і роботи, опубл. (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх 5 років, але не пізніш як за півроку до їх висунення. Офіц. висунення (представлення) творів і робіт на здобуття премії повинно відбуватися з дотриманням принципів демократизму, гласності, об'єктивності, творчої вимогливості й погоджуватися з автором чи автор, колективом. Колектив авторів твору не може становити більше 3 осіб, а колектив виконавців — 5 учасників. Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували адм., орг. чи консультат. функції. Висувають і представляють твори та роботи на здобуття премії М-во культури і мистецтв України, НАН України, Академія мистецтв України, творчі спілки, літ.-мист. об'єднання, т-ва та фонди, а також члени Комітету з Нац. премії України імені Тараса Шевченка. Самовисунення не допускається.

Спец, органом для поперед, розгляду питань щодо кандидатур на присудження премії є Комітет з Нац. премії України ім. Тараса Шевченка, який підпорядковується Президенту України. Утворюється у складі голови, його заступника та членів К-ту з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, літературознавців, мистецтвознавців, культурологів. Персон, склад К-ту затверджується Президентом України на 5 років; протягом цього строку може проводитися часткова ротація К-ту. Осн. формою роботи К-ту є засідання, які проводить голова, а в разі його відсутності — заступник голови. Засідання К-ту вважається правомочним у разі присутності на ньому не менш як 2/3 його складу. Для здійснення покладених на нього функцій К-т постійно відстежує літ. і мист. процеси в Україні, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання; приймає твори і роботи, представлені на здобуття премії, стежить за дотриманням установленого порядку їх висунення; проводить розгляд, обговорення, оцінку творів і робіт, представлених на здобуття Нац. премії, та приймає шляхом таєм. голосування рішення щодо кандидатур на присудження премії; розробляє пропозиції щодо зразка диплома і почесного знака лауреата, вносить відповідні пропозиції Комісії держ. нагород та геральдики; організовує вручення дипломів, почесних знаків лауреатам, грош. частини премії. Має право: утворювати із членів К-ту творчі секції та експертні комісії у галузі л-ри, культури і мист-ва; залучати до рецензування творів і робіт, представлених на здобуття премії, спеціалістів у галузі л-ри, культури і мист-ва, оплата праці яких здійснюється відповідно до зак-ва України; відряджати членів К-ту та рецензентів для ознайомлення з театр, виставами й творами монум. мист-ва. При К-ті існує постійно діючий орган — секретаріат у складі 6 осіб, який очолює заступник голови К-ту. К-т приймає твори і роб оти на здобуття премії наст, року з 1 серпня до 1 листопада поточ. року. Для визначення переможця (лауреата) проводяться розгляд, обговорення та оцінка представлених творів і робіт у три конкурсні тури: перший тур — поперед, відбір творів і робіт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення і відкритого голосування; другий тур — допущення творів і робіт до третього туру конкурсу шляхом таєм. голосування; публікація у газетах «Президентський вісник» та «Урядовий кур'єр» списку авторів і робіт, допущених до третього туру; аналіз мат-лів преси, відгуків та пропозицій, підготовка в разі необхідності експерт, висновків; третій тур — підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття шляхом таєм. голосування рішення щодо кандидатур на присудження премії і внесення на розгляд Президентові України відповід. пропозицій. Рішення К-ту про допущення творів і робіт до першого та другого турів конкурсу приймається простою більшістю голосів, а рішення щодо кандидатур на присудження Нац. премії — не менш 3/4 голосів присутніх на засіданні членів К-ту. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття премії твори і роботи, які в конкурс, відборі дійшли до третього туру. Особам, удостоєним нагороди, присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, вручається диплом і почесний знак лауреата, а також виплачується грош. частина премії, розмір якої визначається кожного року Президентом України. В разі відзначення колективу авторів твору всім лауреатам видаються дипломи і почесні знаки, а грош. частина розподіляється між ними порівну. Присудження Н. п. У. і. Т. Ш. проводиться указом Президента України, який публікується до 9 березня поточ. року у газетах «Президентський вісник» та «Урядовий кур'єр», оприлюднюється по радіо і телебаченню. Дипломи і почесні знаки лауреатам вручає Президент України 9 березня під час урочистого відзначення дня народження Т. Г. Шевченка в Нац. опері України (Київ).

Див. також Державні премії України.

Літ.: Най. премія: перші лауреати. К., 2000; Шевченківські лауреати. 1962-2001. К., 2001. В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази