Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
   

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

- спец, галузь охорони здоров'я. Реалізується через Держ. службу М. к. (далі — Служба), яка утв. згідно зі ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров 'я (1992). Оси. завданням Служби є надання гр-нам в екстрем. ситуаціях (під час стих, лиха, катастрофи, аварії, масового отруєння, епідемії, епізоотії, радіац., бактеріол. і хімічного забруднення тощо) безоплатної мед. допомоги. Служба складається з мед. сил, мед. засобів та лік. закладів незалежно від форм власності, виду діяльності та галуз. належності на держ. і тер. рівнях. На держ рівні Служба організовується у системі М-ва охорони здоров'я України; на територіальному — в системі МОЗ АР Крим, управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держ. адміністрацій. Наказом МОЗ України від 20.XI 1997 визначено мед. сили і засоби та лік. заклади Служби з обов'язковою кількістю спеціаліз. бригад пост, готовності; встановлено критерії визначення потреб ліжкового фонду у таких бригадах для коригування кількісного складу мед. сил і засобів Служби. Служба відповідно до покладених на неї завдань; надає постраждалим в екстрем. ситуаціях безоплатну екстрену мед. допомогу на догоспітальному та госпітальному етапах, насамперед силами спеціаліз. бригад пост, готовності; організовує і проводить комплекс сан.-гіг. та протиепідем. заходів у районах екстрем. ситуацій; координує роботу, спрямовану на забезпечення готовності органів охорони здоров'я, визначених МОЗ України лік. закладів, систем зв'язку та оповіщення, мед. та спеціаліз. формувань і закладів Служби до дій в екстрем. ситуаціях; здійснює збір, аналіз, облік і надання інформації про мед.-соціальні наслідки екстрем. ситуацій; забезпечує збереження здоров'я свого персоналу в процесі його діяльності; бере участь у підготовці мед. і немед. працівників, на яких відповідно до зак-ва покладено надання мед. допомоги у випадках виникнення екстрем. ситуацій; проводить н.-д. роботу, пов'язану з удосконаленням форм і методів організації надання термінової мед. допомоги постраждалим в екстрем. ситуаціях; бере участь у міжнар. співробітництві з проблем М. к. Координацію роботи Держ. служби М. к. здійснюють координац. комісії на центр, рівні в системі МОЗ України і на тер. рівнях — в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Комісії є постійно діючими позашт. органами, утв. з метою узгодження складу й порядку використання в екстрем. ситуаціях мед. сил і засобів Служби. Головами тер. комісій є відповідно міністр охорони здоров'я АР Крим, нач. управлінь (відділів) охорони здоров'я при обласних, Київській та Севастопольській міських держ. адміністраціях. Заг. склад комісії визначається відповідно РМ АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держ. адміністраціями після погодження із заінтересованими органами, представники яких мають входити до складу комісії. Персон, склад комісії затверджує її голова. У разі виникнення екстрем. ситуації засідання комісії проводяться того ж чи наст. дня. Рішення комісії може бути прийнято шляхом оповіщення. У разі потреби комісії можуть залучати до роботи фахівців та працівників підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників).

Н. Б. Болотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази