Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОРИСНА МОДЕЛЬ
   

КОРИСНА МОДЕЛЬ

(франц. modele, італ. modello — взірець, приклад, від лат. modulus — міра) — результат творчої діяльності люди ни у певній галузі технології. К. м. визнається конструктивне виконання засобів в-ва і предметів споживання, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто встановленому тех. рівню, є технологічно новим і придатним для використання.

Правова охорона К. м. посвідчується патентом, який видається патентним відомством України. Патент посвідчує авторство і пріоритет власника патенту, а також його виключне право на використання захищеної патентом К. м. Режим правової охорони К. м. регламентований Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (1993), яким регулюються відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на К. м.

М. В. Венецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази