Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКАКУН
   

СКАКУН

Ольга Федорівна (16.ІІІ 1937, м. Слов'янськ Донец, обл.) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1988, професор з 1990, академік Укр. академії політ, наук з 1993, чл.-кор. АПНУ з 1994, з. ю. України з 1999. Зак. 1960 істор. ф-т Харків, ун-ту. Вчителювала в Харкові. З 1963 — у Харків, ун-ті: ст. лаборант, зав. кабінету історії України, аспірант. З 1968 — в Харків, юрид. ін-ті (тепер Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого): асистент, ст. викладач, доцент каф. історії д-ви і права, з 1972 — доцент, професор каф. теорії д-ви і права. З 1997 — професор каф. теорії та історії д-ви і права Нац. ун-ту внутр. справ МВС України. Брала участь у підготовці Положення про зразкового працівника органів внутрішніх справ України, Основних засад професійної етики юристів України та ін. Член ряду спеціалізованих рад по захисту докторських і канд. дисертацій.

Досліджує проблеми історії політ, і прав, вчень, теорії права, юрид. компаративістики, юрид. деонтології. Праці: «Політична і правова дум

Скакун Ольга Федорівна - leksika.com.ua

ка на Україні (друга пол. XIX ст. — 1917 р.)», «Іван Франко. З історії політичної і правової думки» (обидві — 1987), «Прогресивна політико-правова думка на Україні» (1990), «М. Драгоманов як політичний мислитель» (1993), «Юридична деонтологія» (1999), «Теорія держави і права» (2000, 2001).

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази