Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОГРАМА ООН З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
   

ПРОГРАМА ООН З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

(United Nations Environment Programme; Programme des Nations Unies pour l'environnement), ЮНЕП (UNEP; PNUE) - міжуряд. орган у рамках ООН з питань охорони навкол. середовища. Утв. у грудні 1972. Має прав, статус осн. допоміжного органу ООН. Його метою є організація міжнар. екол. співробітництва держав — членів ООН. До структури ЮНЕП входять три гол. орг. підрозділи: Керівна рада; секретаріат; фонд навкол. середовища. Кер. рада складається з представників 58 держав, які обираються ГА ООН на 3-річний строк. Збирається на свої щорічні засідання для обговорення осн. питань міжнар. співробітництва в галузі охорони навкол. середовища (звіт про роботу за рік, план наст, дій, фінансування відповід. заходів тощо). Секретаріат утворюється Кер. радою. Є викон. органом ЮНЕП, займається організацією виконання рішень Кер. ради. Секретаріат очолює викон. директор, якого обирає ГА ООН на 4-річний строк. Фонд навкол. середовища утворено з метою надання дод. фін. підтримки міжнар. екол. заходам, які здійснюються у рамках ЮНЕП. Формується на основі добровільних внесків країн — членів ЮНЕП і витрачається відповідно до рекомендацій Кер. ради. З поч. своєї діяльності в 1975 ЮНЕП визначила 6 першочерг. завдань у галузі навкол. середовища: нас. пункти й охорона здоров'я; екосистеми суші; навкол. середовище міст; океани; енергія; стихійні лиха. Ці завдання з певними корективами продовжують залишатися актуальними і тепер.

У справі планування і здійснення конкр. екол. заходів ЮНЕП діє за принципом трьох рівнів. Перший рівень — поширення серед країнчленів інформації щодо проблем навкол. середовища і заходів, які вживаються для їх вирішення. Другий рівень — формування завдань і стратегії здійснення програм, заходів у світ, і регіон, масштабах, а також щодо окр. країн. Третій рівень — фінансування проектів і програм, які отримали підтримку на другому рівні, з фонду навкол. середовища. За час свого існування ЮНЕП здійснила комплекс важливих екол. заходів глобал., регіон, і місц. значення. Під її егідою створена Глобальна система моніторингу навколишнього середовища та її складові частини: Міжнародна довідкова система джерел інформації з навколишнього середовища (ІНФОТЕРРА); Міжнародний реєстр потенційно токсинних хімічних речовин. ЮНЕП — ініціатор розробки і прийняття ряду міжнар. договорів екол. характеру. Виступає організатором міжнар. наукових і наук-практ. конференцій з відповід. питань. Через Екон. і соціальну раду ООН щорічно подає ГА ООН доповіді про свою діяльність. Згідно з рішенням Кер. ради 1985 було започатковано утворення нац. комітетів ЮНЕП. На 2003 такі к-ти вже діяли більш як у 30 країнах. Україна співпрацює з ЮНЕП від часу заснування цієї організації. Представник України кілька разів обирався пост, членом Кер. ради. 1994 утв. Укр. комітет співробітництва з ЮНЕП. До нього входять 20 регіон, відділень, які діють на базі ун-тів, бот. садів і екол. центрів. Місцеперебування — м. Найробі (Кенія).__ Регіон, відділення — у містах Женеві, Нью-Йорку, Бейруті, Бангкоку, Мехіко і Найробі.

Літ.: Колбасов О. С. Междунар.-прав, охрана окружающей среды. М., 1982; Тимошенко А. С. Формирование и развитие междунар. права окружающей среды. М., 1986; Шемшученко Ю. С. Прав, проблемы экологии. К., 1989; Балашенко С. А., Макарова М. И. Междунар.-прав, охрана окружающей среды и права человека. Минск, 1999.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази