Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗГОДУ НА ВСТУП У ШЛЮБ, МІНІМАЛЬНИЙ ШЛЮБНИЙ ВІК І РЕЄСТРАЦІЮ ШЛЮБІВ 1962
   

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗГОДУ НА ВСТУП У ШЛЮБ, МІНІМАЛЬНИЙ ШЛЮБНИЙ ВІК І РЕЄСТРАЦІЮ ШЛЮБІВ 1962

- міжнар-правовий документ, прийнятий ГА ООН 7.ХІ 1962. Набула чинності 9.ХІІ 1964. Спрямована на досягнення вільної та повної згоди обох сторін, що беруть шлюб, на подолання застарілих законів, звичаїв і практики, які допускають шлюби у ранньому віці (дит. шлюби) та шлюби без згоди жінки. Учасницями Конвенції є бл. 40 держав: Австрія, Великобрит анія, Канада, Мексика, ФРН та ін. Складається з преамбули і 10 статей. Як зазначено в преамбулі, держави-учасниці, виходячи із ст. 16 Загальної декларації прав людини 1948 (передбачає, що: чоловіки і жінки при досягненні повноліття мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії брати шлюб, засновувати сім'ю та користуватися рівними правами при укладенні шлюбу, під час перебування у шлюбі та при його розірванні; шлюб може бути укладений тільки за умови вільної та повної згоди обох сторін), підтвердили свою рішучість скасувати застарілі закони та практику з "питань шлюбу і сім'ї шляхом забезпечення повної свободи вибору подружжя, повного скасування шлюбів дітей і практики укладення поперед, договорів про заміжжя дівчат, які не досягли статевої зрілості.

Осн. зміст Конвенції викладено у її перших трьох статтях. Не допускається укладення шлюбу без повної та вільної згоди обох сторін, яку вони повинні висловити особисто, відповідно до закону, після належного оголошення у присутності представника влади, який має право оформляти шлюб, та свідків. Присутність однієї з сторін не вимагається, якщо представник влади впевнився у винятковості обставин і в тому, що відсутня сторона виявила згоду на шлюб у присутності компет. представника влади і в порядку, передбаченому законом, та не взяла її назад (ст. 1). Конвенція зобов'язала держави-учасниці передбачити у своєму зак-ві мін. шлюбний вік. Забороняється укладення шлюбу з особою, яка не досягла встановленого віку, за винятком випадків, коли компет. орган влади в інтересах сторін, що беруть шлюб, дозволяє зробити виняток з нього правила, зважаючи на поважність обставин (ст. 2). Усі шлюби реєструються компет. органом влади у відповідному офіц. реєстрі (ст. 3).

1.ХІ 1965 ГА ООН прийняла Рекомендацію про згоду на вступ у шлюб, мінімальний шлюбний вік і реєстрацію шлюбів. Було встановлено, що мін. вік для вступу у шлюб не може бути менший 15 років. Хоч Україна не є учасницею Конвенції, її зак-во з цього питання повністю відповідає міжнар. стандартам щодо забезпечення вільної та повної згоди подружжя, яке бере шлюб, відповідної держ. реєстрації шлюбів і тих винятків, які можуть бути зроблені при реєстрації шлюбів в інтересах майб. сім'ї. Мін. вік при вступі у шлюб за зак-вом України для чоловіків становить 18, а для жінок — 17 років.

Літ.: Междунар. защита прав и свобод человека. М., 1990.

Ю. І. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази