Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow апі-ари arrow АРГУМЕНТ
   

АРГУМЕНТ

(лат. argumentum) - 1) Підстава, доказ, які наводяться для обгрунтування, підтвердження чого-небудь. 2) У логіці - судження, довід, за допомогою якого в процесі логічного доведення встановлюють істинність тези. При доведенні аргументами можуть бути факти, закони науки, теорії, аксіоми, теореми, визначення тощо, тобто положення, істинність яких вважається безумовною. 3)У математиці. А. функції - величина, від значення якої залежить значення функції. А. функції може бути, в свою чергу, функцією іншої змінної величини, напр., А. тригонометричної функції sin (2х + 5) є 2х + 5, тобто лінійна функція змінної х. А. комплексного числа х + іу, зображеного на площині ХОУ точкою з координатами х і у, - кут між радіусом-вектором цієї точки та додатним напрямом осі ОХ