Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕХНІКУМ
   

ТЕХНІКУМ

(від грец. — мистецтво, досвідченість, уміння) — вищий заклад освіти першого рівня акредитації в Україні, що здійснює підготовку молодших спеціалістів відповід. фаху. В кол. СРСР та ряді ін. країн Т. іменувався осн. тип навч. закладу, який готував кадри з серед, спец, освітою для певних галузей пром-сті, с. г., буд-ва, тр-ту, зв'язку, освіти і культури. Т. виникли у 18 ст. з розвитком пром-сті й тех. освіти. В Україні перші Т. з'явилися на поч. 20 ст. На західноукр. теренах у кін. 19 — на поч. 20 ст. середню спец, освіту давали тех. ліцеї. З 1922 по 1930 в УРСР Т. випускали спеціалістів вищої кваліфікації вузького профілю. 1931 їх реорганізовано в середні спец. навч. заклади, строк навчання в яких для осіб з освітою 10 класів становив 3 роки, а з освітою 8 класів — 4 роки. Навчання проводилося з відривом і без відриву від в-ва (вечірнє та заочне). Студенти Т. стаціонарної форми навчання обов'язково проходили вироб. практику.

З 1991 після прийняття Закону України «Про освіту» (1991, з наст, змінами і доп.) т. надано статус навч. закладу неповної вищої освіти, діяльність якого регулюється також Законом «Про вищу освіту» (2002) та ін. нормат.-прав, актами. Відповідно до них т. є самост. навч. закладом або структур, підрозділом ун-ту, академії, ін-ту тощо, який проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям його випускниками неповної вищої освіти, спец, умінь і знань, достатніх для здійснення функцій певного рівня профес. діяльності, передбачених для первин, посад у вироб. або невироб. сферах. т. може засновуватися на держ., комунальній та ін. формах власності. Повноваження власника (власників) щодо управління т. визначаються у межах зак-ва його статутом (положенням). У т. держ. і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на 1-й курс навчання за держ. замовленням, повинна становити не менш як 51 % від заг. кількості студентів. Чинним зак-вом та стандартами вищої освіти передбачається, що навчання у т. залежно від рівня заг. серед, освіти (повної або базової) становить 2—3,5 року. Особам, які закінчили т., видається диплом установленого зразка осв.-кваліфікац. рівня молодшого спеціаліста.

В. П. Нагребельний, В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази