Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕКА АВІАЦІЙНА
   

БЕЗПЕКА АВІАЦІЙНА

- система орг.-пра-вових, екон., тех. та ін. заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для учасників повітр. руху. Відносини в сфері Б. а. регулюються Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, правилами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Повітряним кодексом України та ін. нормат. актами. Відповідно до цих актів система Б. а. охоплює підсистеми дослідження аварій та умов їх виникнення на повітр. транспорті, інформ. забезпечення, розробку запобіж. рекомендацій, контроль за дотриманням відповідних правил, розробку нормат. документів з питань Б. а. тощо. Чинне законодавство розрізняє власне безпеку польотів і безпеку літака. Безпека літака залежить від властивостей його конструкції, а безпека польотів — як від безпеки літака, так і від профес. підготовки екіпажу та керівників польотів, тех. обладнання, організації обслуговування повітр. руху. Для оцінки Б. а. використовуються статист, та ін. показники, які можуть бути абсолютними і відносними. Універсальними є відносні показники, за якими число подій з повітряними кораблями дається на відповідний обсяг роботи (кількість польотів, число перевезених пасажирів тощо). Зокрема, за рекомендаціями ІКАО використовуються для оцінки Б. а. показники числа катастроф на 100 млн. км польотів або на 100 тис. год. льотного часу, або на 100 тис. польотів. Відповідно до Конвенції про міжнар. цив. авіацію кожна д-ва ухвалює нац. програму безпеки цив. авіації з метою забезпечення безпеки, регулярності та ефективності міжнар. польотів шляхом запровадження відповідних правил, практики й процедур, що передбачають заходи захисту від небезпеки. Відповідальним за розробку, здійснення та забезпечення виконання нац. програми безпеки є уповноважений на це д-вою спец орган. В Україні відповідальним за Б. а. органом є М-во транспорту. Воно розробляє відповідні програми і здійснює контроль за Б. а. Особи, винні у порушенні правил Б. а., притягуються до адм., крим. або матеріальної відповідальності. В. П. Харченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази