Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕРСЕСЯНЦ
   

НЕРСЕСЯНЦ

Владик Сумбатович (2.Х 1938, м. Степанакерт, Нагірно-Карабахська АО, Азербайджан) — рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1976, професор з 1985, академік Рос. АН з 2000. Закін. 1961 юрид. ф-т і 1965 аспірантуру Моск. ун-ту. Відтоді — в Ін-ті д-ви і права АН СРСР (з 1992 - Рос. АН): зав. відділу редакції журн. «Советское государство и право» (1965—70), ст. наук, співробітник (1970—80), зав. сектора історії д-ви, права і політ, вчень (з 1980), кер. Центру теорії та історії права і д-ви (з 1992). Голова Рос. секції Міжнар. асоціації соціальної і правової філософії, член багатьох вчених і спеціалізованих рад та ін. Досліджує проблеми теорії і філософії права і д-ви, історії політ. -прав. вчень, розробляє учення про цивілізм.

Осн. праці: «Гегелівська філософія права» (1974), «Сократ» (1977), «Праю і закон» (1983), «Наш шлях до права: від соціалізму до циві

НЕРСЕСЯНЦ В.С. - leksika.com.ua

лізму» (1992), «Право — математика свободи» (1996), «Філософія права» (1997), «Юриспруденція» (1998), «Загальна теорія права і держави» (1999), «Правові цінності: історія і сучасність», «Національна ідея Росії у всесвітньоісторич-ному прогресі рівності, свободи і справедливості. Маніфест про цивілізм» (обидві — 2000). Співавтор і відп. редактор 5-томного курсу «Історія політичних і правових знань» (1985— 95), низки колект. праць, підручників. Праці Н. перекл. багатьма іноз. мовами.

Л. Т. Кривенко.